ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 379 produktů
Aktuální strana 5 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1677-4+A1
Kat. čís.: 83763
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články, Třída 8
Components for slings - Safety - Part 4: Links, Grade 8
Třídící znak: 271910Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1677-6+A1
Kat. čís.: 83953
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4
Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4
Třídící znak: 271910Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1677-5+A1
Kat. čís.: 83954
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4
Components for slings - Safety - Part 5: Forged steel lifting hooks with latch - Grade 4
Třídící znak: 271910Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1677-1+A1
Kat. čís.: 83955
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8
Components for slings - Safety - Part 1: Forged steel components, Grade 8
Třídící znak: 271910Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13889+A1
Kat. čís.: 83952
Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost
Forged steel shackles for general lifting purposes - Dee shackles and bow shackles - Grade 6 - Safety
Třídící znak: 271912Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3266
Kat. čís.: 87186
Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely
Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes
Třídící znak: 271914Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500273)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2016  
  
ČSN EN 15056+A1
Kat. čís.: 84661
Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery
Cranes - Requirements for container handling spreaders
Třídící znak: 271925Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 27 2435
Kat. čís.: 2387
Jeřábové dráhy dočasné
Temporary crane runways
Třídící znak: 272435Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 1907
Kat. čís.: 504505
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology
Třídící znak: 273002Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1709
Kat. čís.: 73126
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Precommissioning inspection, maitenance, operational inspection and checks
Třídící znak: 273010Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1908
Kat. čís.: 99319
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Tensioning devices
Třídící znak: 273011Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1909
Kat. čís.: 503665
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation
Třídící znak: 273012Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12397
Kat. čís.: 502639
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Operation
Třídící znak: 273013Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12408
Kat. čís.: 73234
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Quality control
Třídící znak: 273014Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12927-7
Kat. čís.: 73130
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 7: Kontrola, oprava a údržba
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 7: Inspection, repair and maintenance
Třídící znak: 273015Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12927-6
Kat. čís.: 73131
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 6: Kritéria vyřazení
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 6: Discard criteria
Třídící znak: 273015Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12927-5
Kat. čís.: 73132
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning
Třídící znak: 273015Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12927-8
Kat. čís.: 73156
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 8: Magnetic rope testing (MRT)
Třídící znak: 273015Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12927-3
Kat. čís.: 73127
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 3: Long splicing of 6 strand hauling, carrying hauling and towing ropes
Třídící znak: 273015Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12927-4
Kat. čís.: 73128
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 4: Upevnění konců lan
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 4: End fixing
Třídící znak: 273015Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>