ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 394 produktů
Aktuální strana 10 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14010+A1
Kat. čís.: 84716
Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu
Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages
Třídící znak: 275410Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13814-1
Kat. čís.: 512151
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba
Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture
Třídící znak: 276001Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 13814-2
Kat. čís.: 512153
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání
Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use
Třídící znak: 276001Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 13814-3
Kat. čís.: 512154
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání
Safety of amusement rides and amusement devices - Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use
Třídící znak: 276001Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13782
Kat. čís.: 99318
Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost
Temporary structure - Tents - Safety
Třídící znak: 276002Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10567
Kat. čís.: 87481
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Nosnost
Earth-moving machinery - Hydraulic excavators - Lift capacity
Třídící znak: 277002Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 27 7004
Kat. čís.: 28755
Stroje pro povrchovou těžbu. Označování kolesových a korečkových rýpadel, zakládačů a nakládačů
Opencut mining machinery. Bucket - wheel and bucket - ladder excavators, overburden dumping machines and loaders - designation
Třídící znak: 277004Datum vydání: 01.09.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 27 7005
Kat. čís.: 18719
Stroje pro povrchovou těžbu - Kolesová rýpadla a nakládače - Korečková rýpadla a zakládače - Základní parametry
Wheel excavators and loaders. Bucket ladder excavators and stowers. Basic parameters
Třídící znak: 277005Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 27 7007
Kat. čís.: 2406
Názvosloví dobývacích a zakládacích strojů. Korečková rýpadla a zakladače. Definice základních pojmů
Terminology of mining and filling machinery. Bucket-wheel excavators and overburden dumping machines. Definition of basic terms
Třídící znak: 277007Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 27 7008
Kat. čís.: 77553
Navrhování ocelových konstrukcí rypadel, nakladačů a zakladačů
Design of steel structures of excavators, loading machines and overburden dumping machines
Třídící znak: 277008Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
ČSN 27 7013
Kat. čís.: 23119
Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakládače. Termíny a definice
Terminology of mining and filling machinery. Wheel excavators and loading machines. Definitions of basic terms
Třídící znak: 277013Datum vydání: 01.05.1992  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18718)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
ČSN 27 7015
Kat. čís.: 77554
Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky
Machines for open-cast mining - Technical requirements
Třídící znak: 277015Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 83020)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2009  
  
ČSN 27 7020
Kat. čís.: 79726
Stroje pro povrchovou těžbu - Ocelová lana pro rýpadla, nakladače, zakladače a zařízení DPD - Navrhování a výpočet
Opencut mining machinery - Steel wire ropes for excavators, loading machines, overburden dumping machines and long-distance belt conveying equipment - Designing and dimensioning
Třídící znak: 277020Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 27 7022
Kat. čís.: 18717
Stroje pro povrchovou těžbu - Kolesová rýpadla - Metody výpočtu výkonnosti
Wheel excavators. Method of capacity computation
Třídící znak: 277022Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99903)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2016  
  
ČSN ISO 6015
Kat. čís.: 76528
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla a rýpadlo-nakladače - Metody stanovení sil na nástroji
Earth-moving machinery - Hydraulic excavators and backhoe loaders - Methods of determining tool forces
Třídící znak: 277030Datum vydání: 01.09.2006    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1009-5
Kat. čís.: 510984
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 5: Zvláštní požadavky na strojní zařízení pro čištění, recyklaci, třídění a zpracování kalu
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
Třídící znak: 277040Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1009-4
Kat. čís.: 510985
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 4: Zvláštní požadavky na prosévací strojní zařízení
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
Třídící znak: 277040Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1009-3
Kat. čís.: 510986
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 3: Zvláštní požadavky na drticí a mlecí strojní zařízení
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
Třídící znak: 277040Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1009-2
Kat. čís.: 510987
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na plnicí strojní zařízení a dopravníky
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
Třídící znak: 277040Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1009-1
Kat. čís.: 510990
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky na strojní zařízení a zpracovatelské závody
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants
Třídící znak: 277040Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>