ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 379 produktů
Aktuální strana 10 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13782
Kat. čís.: 99318
Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost
Temporary structure - Tents - Safety
Třídící znak: 276002Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10567
Kat. čís.: 87481
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Nosnost
Earth-moving machinery - Hydraulic excavators - Lift capacity
Třídící znak: 277002Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 27 7004
Kat. čís.: 28755
Stroje pro povrchovou těžbu. Označování kolesových a korečkových rýpadel, zakládačů a nakládačů
Opencut mining machinery. Bucket - wheel and bucket - ladder excavators, overburden dumping machines and loaders - designation
Třídící znak: 277004Datum vydání: 01.09.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 27 7005
Kat. čís.: 18719
Stroje pro povrchovou těžbu - Kolesová rýpadla a nakládače - Korečková rýpadla a zakládače - Základní parametry
Wheel excavators and loaders. Bucket ladder excavators and stowers. Basic parameters
Třídící znak: 277005Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 27 7007
Kat. čís.: 2406
Názvosloví dobývacích a zakládacích strojů. Korečková rýpadla a zakladače. Definice základních pojmů
Terminology of mining and filling machinery. Bucket-wheel excavators and overburden dumping machines. Definition of basic terms
Třídící znak: 277007Datum vydání:   Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 27 7008
Kat. čís.: 77553
Navrhování ocelových konstrukcí rypadel, nakladačů a zakladačů
Design of steel structures of excavators, loading machines and overburden dumping machines
Třídící znak: 277008Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
ČSN 27 7013
Kat. čís.: 23119
Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakládače. Termíny a definice
Terminology of mining and filling machinery. Wheel excavators and loading machines. Definitions of basic terms
Třídící znak: 277013Datum vydání: 01.05.1992  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18718)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.1996  
  
ČSN 27 7015
Kat. čís.: 77554
Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky
Machines for open-cast mining - Technical requirements
Třídící znak: 277015Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 83020)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.2009  
  
ČSN 27 7020
Kat. čís.: 79726
Stroje pro povrchovou těžbu - Ocelová lana pro rýpadla, nakladače, zakladače a zařízení DPD - Navrhování a výpočet
Opencut mining machinery - Steel wire ropes for excavators, loading machines, overburden dumping machines and long-distance belt conveying equipment - Designing and dimensioning
Třídící znak: 277020Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 27 7022
Kat. čís.: 18717
Stroje pro povrchovou těžbu - Kolesová rýpadla - Metody výpočtu výkonnosti
Wheel excavators. Method of capacity computation
Třídící znak: 277022Datum vydání: 01.02.1996  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99903)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2016  
  
ČSN ISO 6015
Kat. čís.: 76528
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla a rýpadlo-nakladače - Metody stanovení sil na nástroji
Earth-moving machinery - Hydraulic excavators and backhoe loaders - Methods of determining tool forces
Třídící znak: 277030Datum vydání: 01.09.2006    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 6165
Kat. čís.: 97131
Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice
Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions
Třídící znak: 277400Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15144
Kat. čís.: 80373
Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu
Winter maintenance equipment - Terminology - Terms for winter maintenance
Třídící znak: 277402Datum vydání: 01.02.2008  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8927
Kat. čís.: 16165
Stroje pro zemní práce. Pohotovost stroje. Terminologie
Earth-moving machinery. Machine availability. Vocabulary
Třídící znak: 277403Datum vydání: 01.05.1994  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN ISO 7133
Kat. čís.: 97103
Stroje pro zemní práce - Skrejpry - Terminologie a obchodní specifikace
Earth-moving machinery - Scrapers - Terminology and commercial specifications
Třídící znak: 277430Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7134
Kat. čís.: 97111
Stroje pro zemní práce - Grejdry - Terminologie a obchodní specifikace
Earth-moving machinery - Graders - Terminology and commercial specifications
Třídící znak: 277440Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7135
Kat. čís.: 87596
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace
Earth-moving machinery - Hydraulic excavators - Terminology and commercial specifications
Třídící znak: 277450Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15219
Kat. čís.: 72577
Stroje pro zemní práce - Lanová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace
Earth-moving machinery - Cable excavators - Terminology and commercial specifications
Třídící znak: 277451Datum vydání: 01.05.2005    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15429-1
Kat. čís.: 80256
Zametače - Část 1: Klasifikace a terminologie
Sweepers - Part 1: Classification and Terminology
Třídící znak: 277452Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15429-2
Kat. čís.: 92614
Zametače - Část 2: Technické požadavky a zkušební metody
Sweepers - Part 2: Performance requirements and test methods
Třídící znak: 277452Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>