ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 442 produktů
Aktuální strana 1 z 23

Další strana >>

ČSN EN ISO 20072
Kat. čís.: 92852
Ověření návrhu zařízení pro dodávání aerosolového léčiva - Požadavky a metody zkoušení
Aerosol drug delivery device design verification - Requirements and test methods
Třídicí znak: 850003Vydána: 1.7.2013    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15223-1
Kat. čís.: 502375
Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky
Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements
Třídicí znak: 850005Vydána: 1.5.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15986
Kat. čís.: 89082
Značky používané k označování zdravotnických prostředků - Požadavky pro označování zdravotnických prostředků obsahujících ftaláty
Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates
Třídicí znak: 850006Vydána: 1.9.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15195
Kat. čís.: 70174
Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře
Laboratory medicine - Requirements for reference measurement laboratories
Třídicí znak: 851720Vydána: 1.4.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4135
Kat. čís.: 66089
Anestetické a respirační přístroje - Slovník
Anaesthetic and respiratory equipment - Vocabulary
Třídicí znak: 852100Vydána: 1.1.2003  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 794-3+A2
Kat. čís.: 85296
Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory
Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators
Třídicí znak: 852101Vydána: 1.3.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10651-2
Kat. čís.: 84173
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 2: Ventilátory pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru
Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 2: Home care ventilators for ventilator-dependent patients
Třídicí znak: 852103Vydána: 1.9.2009Dat. zrušení: 30.9.2018 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 500302)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.7.2016Dat. zrušení:  30.9.2018 
  
ČSN EN ISO 10651-6
Kat. čís.: 84174
Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti - Část 6: Prostředky pro podporu ventilace v domácí péči
Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 6: Home-care ventilatory support devices
Třídicí znak: 852103Vydána: 1.9.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10651-4
Kat. čís.: 84175
Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory
Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators
Třídicí znak: 852103Vydána: 1.9.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17510-2
Kat. čís.: 84085
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 2: Masky a aplikační příslušenství
Sleep apnoea breathing therapy - Part 2: Masks and application accessories
Třídicí znak: 852104Vydána: 1.9.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17510-1
Kat. čís.: 84084
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 1: Přístroje pro dechovou terapii spánkové apnoe
Sleep apnoea breathing therapy - Part 1: Sleep apnoea breathing therapy equipment
Třídicí znak: 852104Vydána: 1.10.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15001
Kat. čís.: 90515
Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem
Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen
Třídicí znak: 852105Vydána: 1.5.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5360
Kat. čís.: 90342
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum
Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems
Třídicí znak: 852106Vydána: 1.6.2012Dat. zrušení: 31.3.2019 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 500893)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.10.2016Dat. zrušení:  31.3.2019 
  
ČSN EN ISO 5360 ed. 2
Kat. čís.: 500426
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum
Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems
Třídicí znak: 852106Vydána: 1.10.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13544-3+A1
Kat. čís.: 85318
Přístroje pro respirační terapii - Část 3: Zařízení pro strhávání vzduchu
Respiratory therapy equipment - Part 3: Air entrainment devices
Třídicí znak: 852107Vydána: 1.3.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13544-2+A1
Kat. čís.: 85319
Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory
Respiratory therapy equipment - Part 2: Tubing and connectors
Třídicí znak: 852107Vydána: 1.3.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13544-1+A1
Kat. čís.: 84446
Přístroje pro respirační terapii - Část 1: Nebulizační systémy a jejich části
Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their components
Třídicí znak: 852107Vydána: 1.2.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23328-1
Kat. čís.: 82020
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 1: Metoda posuzování filtračních vlastností pomocí soli
Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 1: Salt test method to assess filtration performance
Třídicí znak: 852108Vydána: 1.10.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23328-2
Kat. čís.: 84168
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska
Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 2: Non-filtration aspects
Třídicí znak: 852108Vydána: 1.9.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5361 ed. 2
Kat. čís.: 501570
Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory
Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheal tubes and connectors
Třídicí znak: 852110Vydána: 1.4.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>