ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 466 produktů
Aktuální strana 1 z 24

Další strana >>

ČSN EN ISO 20072
Kat. čís.: 92852
Ověření návrhu zařízení pro dodávání aerosolového léčiva - Požadavky a metody zkoušení
Aerosol drug delivery device design verification - Requirements and test methods
Třídící znak: 850003Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15223-1
Kat. čís.: 502375
Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky
Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements
Třídící znak: 850005Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15986
Kat. čís.: 89082
Značky používané k označování zdravotnických prostředků - Požadavky pro označování zdravotnických prostředků obsahujících ftaláty
Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates
Třídící znak: 850006Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15195
Kat. čís.: 70174
Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře
Laboratory medicine - Requirements for reference measurement laboratories
Třídící znak: 851720Datum vydání: 01.04.2004Datum zrušení: 28.02.2022 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 507761)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2019Datum zrušení:  28.02.2022 
  
ČSN EN ISO 15195 ed. 2
Kat. čís.: 507455
Laboratorní medicína - Požadavky na způsobilost kalibračních laboratoří používajících referenčních postupů měření
Laboratory medicine - Requirements for the competence of calibration laboratories using reference measurement procedures
Třídící znak: 851720Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4135
Kat. čís.: 66089
Anestetické a respirační přístroje - Slovník
Anaesthetic and respiratory equipment - Vocabulary
Třídící znak: 852100Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 794-3+A2
Kat. čís.: 85296
Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory
Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators
Třídící znak: 852101Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18562-3
Kat. čís.: 510303
Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 3: Zkoušky těkavých organických směsí (VOC)
Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications - Part 3: Tests for emissions of volatile organic compounds (VOCs)
Třídící znak: 852102Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18562-2
Kat. čís.: 510304
Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 2: Zkoušky emisí pevných částic
Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications - Part 2: Tests for emissions of particulate matter
Třídící znak: 852102Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18562-1
Kat. čís.: 510301
Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik
Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
Třídící znak: 852102Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18562-4
Kat. čís.: 510302
Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 4: Zkoušky látek vyluhovatelných v kondenzátu
Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications - Part 4: Tests for leachables in condensate
Třídící znak: 852102Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10651-4
Kat. čís.: 84175
Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory
Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators
Třídící znak: 852103Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17510
Kat. čís.: 510298
Zdravotnické prostředky - Dechová terapie spánkové apnoe - Masky a aplikační příslušenství
Medical devices - Sleep apnoea breathing therapy - Masks and application accessories
Třídící znak: 852104Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15001
Kat. čís.: 90515
Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem
Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen
Třídící znak: 852105Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5360 ed. 2
Kat. čís.: 500426
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum
Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems
Třídící znak: 852106Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13544-3+A1
Kat. čís.: 85318
Přístroje pro respirační terapii - Část 3: Zařízení pro strhávání vzduchu
Respiratory therapy equipment - Part 3: Air entrainment devices
Třídící znak: 852107Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13544-2+A1
Kat. čís.: 85319
Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory
Respiratory therapy equipment - Part 2: Tubing and connectors
Třídící znak: 852107Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 27427
Kat. čís.: 508953
Anestetické a respirační přístroje - Nebulizační systémy a jejich části
Anaesthetic and respiratory equipment - Nebulizing systems and components
Třídící znak: 852107Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23328-2
Kat. čís.: 84168
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska
Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 2: Non-filtration aspects
Třídící znak: 852108Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23328-1
Kat. čís.: 82020
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 1: Metoda posuzování filtračních vlastností pomocí soli
Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 1: Salt test method to assess filtration performance
Třídící znak: 852108Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>