ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU


Vyhovuje 27 produktů
Aktuální strana 1 z 2

Další strana >>

ČSN 39 5001
Kat. čís.: 17343
Expanzní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení
Expansion weapons. Technical requirements. Testing
Třídicí znak: 395001Vydána: 1.3.1995  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26442)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
ČSN 39 5002-1
Kat. čís.: 19030
Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice
Civil shooting weapons and ammunition. Terminology
Třídicí znak: 395002Vydána: 1.5.1996  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26443)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
ČSN 39 5002-2
Kat. čís.: 21974
Civilní střelné zbraně a střelivo - Mechanické zbraně - Všeobecné termíny a definice
Civil shooting weapons and ammunition - Mechanical weapons - Terminology
Třídicí znak: 395002Vydána: 1.8.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26444)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
ČSN 39 5003
Kat. čís.: 51910
Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení
Civil firearms - General requirements on design, production and tests
Třídicí znak: 395003Vydána: 1.4.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501970)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.4.2017  
  
ČSN 39 5004
Kat. čís.: 76408
Expanzní přístroje - Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení
Expansive devices - Working expansion devices and special arms - Technical requirements - Testing
Třídicí znak: 395004Vydána: 1.11.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 39 5005
Kat. čís.: 94929
Zkoušení civilních palných zbraní
Testing of civil firearms
Třídicí znak: 395005Vydána: 1.3.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501971)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.4.2017  
  
ČSN 39 5006
Kat. čís.: 15216
Zkoušení civilních vzduchovek a vzduchových pistolí
Civilian air rifles and air pistols examination
Třídicí znak: 395006Vydána: 1.12.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26447)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 54318)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.11.1998  
  
ČSN 39 5007
Kat. čís.: 16228
Zkoušení loveckých a sportovních zbraní a expanzních přístrojů za ztížených klimatických podmínek
Testing of hunting and sporting weapons and expansion devices under adverse weather conditions
Třídicí znak: 395007Vydána: 1.5.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26448)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 54317)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.11.1998  
  
ČSN 39 5008
Kat. čís.: 18143
Historické ruční palné zbraně. Zbraně nabíjené ústím. Technické požadavky. Zkoušení
Historical hand fire arm. Technical requirements. Testing
Třídicí znak: 395008Vydána: 1.11.1995  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26449)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 97567)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.2015  
  
ČSN 39 5009
Kat. čís.: 94926
Historické ruční palné zbraně - Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím - Technické požadavky - Zkoušky
Historical hand firearms - Replicas and imitations of firearms - Technical requirements - Testing
Třídicí znak: 395009Vydána: 1.3.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 97568)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.2015  
  
ČSN 39 5011
Kat. čís.: 73999
Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní
Surface protection of hunting and sport arm parts
Třídicí znak: 395011Vydána: 1.1.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 39 5020
Kat. čís.: 501972
Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie
Cartridges and barrel bores - Dimensions, pressures and energy
Třídicí znak: 395020Vydána: 1.4.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 39 5045
Kat. čís.: 27256
Pistolové a revolverové hlavně
The pistol and revover barrels
Třídicí znak: 395045Vydána: 1.11.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26451)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
ČSN 39 5060
Kat. čís.: 27257
Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla uzamykacích vůlí ručních palných zbraní
Reference gauge for checking of small arms closing plays
Třídicí znak: 395060Vydána: 1.11.1992  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Oprava  : UR (Katalogové číslo: 54200)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 1.12.1992  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26452)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
ČSN 39 5061
Kat. čís.: 28534
Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla nábojových komor ručních palných zbraní
Civil arms. Reference gauge for checking of small arms cartridge chambers
Třídicí znak: 395061Vydána: 1.1.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26453)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
ČSN 39 5105
Kat. čís.: 94927
Zkoušení střeliva
Ammunition testing
Třídicí znak: 395105Vydána: 1.3.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501973)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.4.2017  
  
ČSN 39 5106
Kat. čís.: 94928
Kontrola střeliva
Ammunition check
Třídicí znak: 395106Vydána: 1.3.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501969)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.4.2017  
  
ČSN 39 5107
Kat. čís.: 15058
Kontrola referenčního střeliva
Testing of reference cartridges
Třídicí znak: 395107Vydána: 1.11.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26456)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
ČSN 39 5118
Kat. čís.: 27259
Střelivo pro plynové zbraně
Třídicí znak: 395118Vydána: 1.3.1992  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26438)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
ČSN 39 5301
Kat. čís.: 16046
Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky
Ballistic measuring devices. Pressure measuring barrels. Technical requirements
Třídicí znak: 395301Vydána: 1.3.1994  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26457)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.8.1997  
  
První strana   1 2  Další strana >>