ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM


Vyhovuje 291 produktů
Aktuální strana 1 z 15

Další strana >>

ČSN 26 0001
Kat. čís.: 25953
Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení
The conveying equipment. The nomenclature and classification
Třídicí znak: 260001Vydána: 1.1.1987  Náhled normy Cena: 1632 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35464)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.7.1989  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 35463)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.8.1991  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 35465)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 1.3.1993  
  
ČSN 26 0002
Kat. čís.: 25954
Manipulace s materiálem. Názvosloví
Material handling. Terminology
Třídicí znak: 260002Vydána:     Cena: 302 Kč
  
ČSN ISO 1819
Kat. čís.: 28647
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení
Continuous mechanical handling equipment. Safety code. General rules
Třídicí znak: 260005Vydána: 1.4.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 7149
Kat. čís.: 28690
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení
Continuous handling equipment. Safety code. Special rules
Třídicí znak: 260006Vydána: 1.5.1993  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN ISO 2148
Kat. čís.: 15194
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie
Continuous handling equipment. Nomenclature
Třídicí znak: 260009Vydána: 1.1.1994    Cena: 588 Kč
  
ČSN 26 0070
Kat. čís.: 16025
Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních
Classification and symbolization of bulk material transported on conveyor equipment
Třídicí znak: 260070Vydána: 1.5.1994  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 3569
Kat. čís.: 15905
Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen
Continuous mechanical handling equipment. Classification of unit loads
Třídicí znak: 260072Vydána: 1.3.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 741+A1
Kat. čís.: 88552
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů
Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for systems and their components for pneumatic handling of bulk materials
Třídicí znak: 260081Vydána: 1.7.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 617+A1
Kat. čís.: 88548
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers
Třídicí znak: 260082Vydána: 1.7.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 618+A1
Kat. čís.: 88549
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors
Třídicí znak: 260083Vydána: 1.7.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 619+A1
Kat. čís.: 88550
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads
Třídicí znak: 260084Vydána: 1.7.2011  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 620+A1
Kat. čís.: 88551
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk materials
Třídicí znak: 260085Vydána: 1.7.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14658+A1
Kat. čís.: 86626
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí
Continuous handling equipment and systems - General safety requirements for continuous handling equipment for opencast lignite mining
Třídicí znak: 260086Vydána: 1.8.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22721
Kat. čís.: 79697
Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování
Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-covered conveyor belts of textile construction for underground mining (ISO 22721:2007)
Třídicí znak: 260359Vydána: 1.1.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 26 0360
Kat. čís.: 25958
Názvosloví dopravních pásů
Terminology of conveyor belts
Třídicí znak: 260360Vydána: 1.8.1991    Cena: 391 Kč
  
ČSN EN 14973
Kat. čís.: 500710
Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost
Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and flammability safety requirements
Třídicí znak: 260368Vydána: 1.9.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12882
Kat. čís.: 99338
Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost
Conveyor belts for general purpose use - Electrical and flammability safety requirements
Třídicí znak: 260369Vydána: 1.2.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 26 0370
Kat. čís.: 25959
Dopravní pásy s textilní kostrou. Metody zkoušení základních vlastností
Conveyor belts with textile carcass. Method of test of main properties
Třídicí znak: 260370Vydána: 1.1.1988    Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35466)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.11.1992  
  
ČSN EN ISO 21179
Kat. čís.: 93063
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem
Light conveyor belts - Determination of the electrostatic field generated by a running light conveyor belt
Třídicí znak: 260371Vydána: 1.8.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 26 0372
Kat. čís.: 25960
Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností
Determination of fire resistance of conveyor belts with textile carcass
Třídicí znak: 260372Vydána: 1.5.1988  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35467)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.11.1992  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 20853)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.1.1997  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>