VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 156 produktů
Aktuální strana 1 z 8

Další strana >>

ČSN 58 0110
Kat. čís.: 4599
Metody zkoušení koření
Methods of test for spices
Třídicí znak: 580110Vydána:     Cena: 323 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14308)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.11.1971  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14310)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.2.1983  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 14309)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.2.1994  
  
ČSN 58 0111
Kat. čís.: 4600
Metódy skúšania soli
Methods of salt testing
Třídicí znak: 580111Vydána:     Cena: 205 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14311)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.8.1982  
  
ČSN 58 0112
Kat. čís.: 4601
Metody zkoušení čaje
Methods of tests for tea
Třídicí znak: 580112Vydána: 1.9.1970    Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14312)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.5.1990  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 14313)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.11.1991  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 20256)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.9.1996  
  
ČSN 58 0113
Kat. čís.: 4602
Metody zkoušení kávy
Methods of test for coffee
Třídicí znak: 580113Vydána:     Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14315)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.9.1984  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 14314)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.11.1991  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 26513)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.1.1998  
  
ČSN EN 16620
Kat. čís.: 98367
Analýza potravin - Stanovení furanu v kávě a v kávových produktech metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s headspace technikou dávkování vzorků (HS GC-MS)
Food analysis - Determination of furan in coffee and coffee products by headspace gas chromatography and mass spectrometry (HS GC-MS)
Třídicí znak: 580115Vydána: 1.12.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8455+Amd. 1
Kat. čís.: 99306
Zelená káva - Směrnice pro skladování a přepravu
Green coffee - Guidelines for storage and transport
Třídicí znak: 580116Vydána: 1.2.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 58 0116
Kat. čís.: 29575
Káva zelená. Pravidla přejímky a metody odběru vzorků
Green coffee. Acceptance rules and methods of sampling
Třídicí znak: 580116Vydána: 1.11.1991    Cena: 115 Kč
  
ČSN 58 0120
Kat. čís.: 4603
Metody zkoušení hotových jídel a polotovarů jídel
Test methods for ready food and semi-finished food
Třídicí znak: 580120Vydána:     Cena: 205 Kč
  
ČSN P ISO/TS 21033+Amd. 1
Kat. čís.: 99093
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stopových prvků optickou emisní spektroskopií (ICP-OES) s indukčně vázaným plazmatem
Animal and vegetable fats and oils - Determination of trace elements by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES)
Třídicí znak: 580130Vydána: 1.2.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 9832
Kat. čís.: 68707
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu zbytkového technického hexanu
Animal and vegetable fats and oils - Determination of residual technical hexane content
Třídicí znak: 580131Vydána: 1.2.2004    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3657
Kat. čís.: 97502
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění
Animal and vegetable fats and oils - Determination of saponification value
Třídicí znak: 580132Vydána: 1.5.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 58 0170-2
Kat. čís.: 4605
Metódy skúšania majonéz. Senzorické skúšanie
Methods of test for mayonnaise. Methods of sensory examination
Třídicí znak: 580170Vydána:     Cena: 171 Kč
  
ČSN 58 0170-1
Kat. čís.: 29577
Metódy skúšania majonéz. Všeobecné ustanovenia
Method of test for mayonnaise. General provisions
Třídicí znak: 580170Vydána:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 58 0170-3
Kat. čís.: 29578
Metódy skúšania majonéz. Stanovenie hmotnosti obsahu spotrebiteľského balenia
Method of test for mayonnaise. Part 03. Determination of content weight of consumption packing
Třídicí znak: 580170Vydána:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 58 0170-4
Kat. čís.: 29579
Metódy skúšania majonéz. Stanovenie sušiny
Method of test for mayonnaise. Part 04. Determination of solids content
Třídicí znak: 580170Vydána:     Cena: 62 Kč
  
ČSN 58 0170-5
Kat. čís.: 29580
Metódy skúšania majonéz. Stanovenie tuku
Method of test for mayonnaise. Part 05. Determination of fat content
Třídicí znak: 580170Vydána:     Cena: 32 Kč
  
ČSN 58 0170-6
Kat. čís.: 29581
Metódy skúšania majonéz. Stanovenie titrovateľných kyselín
Method of test for mayonnaise. Part 06. Determination of titratable acids
Třídicí znak: 580170Vydána:     Cena: 62 Kč
  
ČSN 58 0170-7
Kat. čís.: 29582
Metódy skúšania majonéz. Stanovenie chloridov
Method of test for mayonnaise. Part 07. Determination of chlorides content
Třídicí znak: 580170Vydána:     Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 948
Kat. čís.: 84767
Koření a kořenící látky - Odběr vzorků
Spices and condiments - Sampling
Třídicí znak: 580180Vydána: 1.12.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2825
Kat. čís.: 15960
Koření. Příprava mletého vzorku pro analýzy
Spices and condiments - Preparation of a ground sample for analysis
Třídicí znak: 580181Vydána: 1.3.1994    Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85768)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.4.2010  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8  Další strana >>