VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 546 produktů
Aktuální strana 1 z 28

Další strana >>

ČSN 56 0000
Kat. čís.: 4403
Základní potravinářské názvosloví
Basic terminology used in food industry
Třídicí znak: 560000Vydána:     Cena: 391 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14954)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.5.1979  
  
ČSN 56 0001
Kat. čís.: 4404
Tabulky pro přepočty a korekce pro zkušební metody podle ČSN 56 0240 a ČSN 56 0246
Conversion and correction tables for testing methods according to CSN 56 0240 and CSN 56 0246
Třídicí znak: 560001Vydána:     Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14955)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.11.1977  
  
ČSN EN 16104
Kat. čís.: 92613
Údaje o potravinách - Struktura a formát výměny
Food data - Structure and interchange format
Třídicí znak: 560002Vydána: 1.6.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CR 13505
Kat. čís.: 56427
Analýza potravin - Biotoxiny - Kriteria analytických metod stanovení mykotoxinů
Food analysis - Biotoxins - Criteria of analytical methods of mycotoxins
Třídicí znak: 560005Vydána: 1.11.1999    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16050
Kat. čís.: 92088
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1, and the total content of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in cereals, nuts and derived products - High-performance liquid chromatographic method
Třídicí znak: 560006Vydána: 1.1.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14185-1
Kat. čís.: 68023
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 1: Metoda HPCL s přečištěním extrakcí do tuhé fáze
Non-fatty food - Determination of N-methylcarbamate residues - Part 1: HPLC-method with SPE clean-up
Třídicí znak: 560007Vydána: 1.11.2003    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14185-2
Kat. čís.: 76435
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 2: Metoda HPLC s přečištěním na křemelinové kolonce
Non fatty foods - Determination of N-methylcarbamate residues - Part 2: HPLC method with clean-up on a diatomaceous earth column
Třídicí znak: 560007Vydána: 1.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13708
Kat. čís.: 64879
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by ESR spectroscopy
Třídicí znak: 560008Vydána: 1.6.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13783
Kat. čís.: 64417
Potraviny - Detekce ozářených potravin kombinací techniky epifluorescenčního filtru a celkového počtu aerobních mikroorganismů - Screeningová metoda
Foodstuffs - Detection of irradiated food using Direct Epifluorescent Filter Technique/Aerobic Plate Count (DEFT/APC) - Screening method
Třídicí znak: 560009Vydána: 1.7.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13784
Kat. čís.: 64412
Potraviny - Detekce ozářených potravin DNA Comet analýzou - Screeningová metoda
Foodstuffs - DNA Comet Assay for the detection of irradiated foodstuffs - Screening method
Třídicí znak: 560010Vydána: 1.7.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15637
Kat. čís.: 83158
Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů pomocí LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině
Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using LC-MS/MS following methanol extraction and clean-up using diatomaceous earth
Třídicí znak: 560011Vydána: 1.4.2009  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22174
Kat. čís.: 73341
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecná ustanovení a definice
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions
Třídicí znak: 560012Vydána: 1.8.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1786
Kat. čís.: 26622
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících kosti - Metoda ESR spektroskopie
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing bone - Method by ESR spectroscopy
Třídicí znak: 560013Vydána: 1.4.1998    Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 1787
Kat. čís.: 60309
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících celulosu - Metoda ESR spektrometrie
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing cellulose by ESR spectroscopy
Třídicí znak: 560014Vydána: 1.3.2001    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1788
Kat. čís.: 65121
Potraviny - Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály
Foodstuffs - Thermoluminescence detection of irradiated food from which silicate minerals can be isolated
Třídicí znak: 560015Vydána: 1.8.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1528-4
Kat. čís.: 51359
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) Part 4: Determination, confirmatory tests, miscellaneous
Třídicí znak: 560016Vydána: 1.2.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1528-3
Kat. čís.: 51360
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečištování
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) Part 3: Clean-up methods
Třídicí znak: 560016Vydána: 1.2.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1528-2
Kat. čís.: 51361
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Part 2: Extraction of fat, pesticides and PCBs, and determination of fat content
Třídicí znak: 560016Vydána: 1.2.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1528-1
Kat. čís.: 51362
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Part 1: General
Třídicí znak: 560016Vydána: 1.2.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12396-3
Kat. čís.: 63324
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů - Část 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda
Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 3: UV spectrometric xanthogenate method
Třídicí znak: 560017Vydána: 1.12.2001  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>