VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 280 produktů
Aktuální strana 1 z 14

Další strana >>

ČSN EN ISO 4618
Kat. čís.: 97004
Nátěrové hmoty - Termíny a definice
Paints and varnishes - Terms and definitions
Třídicí znak: 670010Vydána: 1.6.2015  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 150
Kat. čís.: 78558
Surový, rafinovaný a fermežový olej pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody
Raw, refined and boiled linseed oil for paints and varnishes - Specifications and methods of test (ISO 150:2006)
Třídicí znak: 670510Vydána: 1.10.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 276
Kat. čís.: 87700
Pojiva pro nátěrové hmoty - Zahuštěný lněný olej - Požadavky a metody zkoušek
Binders for paints and varnishes - Linseed stand oil - Requirements and methods of test (ISO 276:2002)
Třídicí znak: 670511Vydána: 1.4.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 277
Kat. čís.: 87703
Pojiva pro nátěrové hmoty - Surový tungový olej (čínský dřevný olej) - Požadavky a metody zkoušek
Binders for paints and varnishes - Raw tung oil - Requirements and methods of test (ISO 277:2002)
Třídicí znak: 670512Vydána: 1.4.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-25
Kat. čís.: 77962
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu - Kolorimetrická metoda
General methods of test for pigments and extenders - Part 25: Comparison of the colour, in full-shade systems, of white, black and coloured pigments - Colorimetric method
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.7.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-15
Kat. čís.: 51472
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání odolnosti světlu pestrých pigmentů podobných typů
General methods of test for pigments and extenders - Part 15: Comparison of resistance to light of coloured pigments of similar types
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.5.1998    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-24
Kat. čís.: 51473
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 24: Stanovení relativní barevné síly pestrých pigmentů a relativní rozptylové schopnosti bílých pigmentů - Fotometrické metody
General methods of test for pigments and extenders - Part 24: Determination of relative tinting strength of coloured pigments and relative scattering power of white pigments - Photometric methods
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.4.1998    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-16
Kat. čís.: 51474
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 16: Stanovení relativní barevné síly (nebo ekvivalentu barvy) a zesvětlení barvy pestrých pigmentů - Vizuální porovnávací metoda
General methods of test for pigments and extenders - Part 16: Determination of relative tinting strength (or equivalent colouring value) and colour on reduction of coloured pigments - Visual comparison method
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.5.1998    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-2
Kat. čís.: 26181
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení těkavých látek při 105° C
General methods of test for pigments and extenders - Part 2: Determination of matter volatile at 105 degrees C
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.11.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-5
Kat. čís.: 26183
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 5: Stanovení spotřeby oleje
General methods of test for pigments and extenders - Part 5: Determination if oil absorption value
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.11.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-9
Kat. čís.: 26185
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 9: Stanovení hodnoty pH vodné suspenze
General methods of test for pigments and extenders - Part 9: Determination of pH value of aqueous suspension
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.11.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-10
Kat. čís.: 26186
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 10: Stanovení hustoty - Pyknometrická metoda
General methods of test for pigments and extenders - Part 10: Determination of density - Pycnometer method
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.11.1997    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-11
Kat. čís.: 26574
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 11: Stanovení setřesného objemu a setřesné hustoty
General methods of test for pigments and extenders - Part 11: Determination of tamped volume and apparent density after tamping
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.12.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-18
Kat. čís.: 26575
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 18: Stanovení zbytku na sítě - Postup s mechanickým promýváním
General methods of test for pigments and extenders - Part 18: Determination of residue on sieve - Mechanical flushing procedure
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.12.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-19
Kat. čís.: 26576
Všeobecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (Metoda s kyselinou salicylovou)
General methods of test for pigments - Part 19: Determination of water-soluble nitrates (Salicylic acid method)
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.12.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-23
Kat. čís.: 26577
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 23: Stanovení hustoty (s použitím centrifugy pro odstranění pohlceného vzduchu)
General methods of tests for pigments and extenders - Part 23: Determination of density (Using a centrifuge to remove entrained air)
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.12.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-8
Kat. čís.: 62474
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 8: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena
General methods of test for pigments and extenders - Part 8: Determination of matter soluble in water - Cold extraction method
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.8.2001  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-3
Kat. čís.: 62475
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka
General methods of test for pigments and extenders - Part 3: Determination of matter soluble in water - Hot extraction method
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.8.2001  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-14
Kat. čís.: 66171
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu
General methods of test for pigments and extenders - Part 14: Determination of resistivity of aqueous extract
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.1.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-13
Kat. čís.: 66172
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů
General methods of test for pigments and extenders - Part 13: Determination of water-soluble sulfates, chlorides and nitrates
Třídicí znak: 670520Vydána: 1.1.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>