VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 295 produktů
Aktuální strana 1 z 15

Další strana >>

ČSN 66 0805
Kat. čís.: 54212
Metody zkoušení lihu
Methods of test for spirit
Třídicí znak: 660805Vydána: 1.10.1999    Cena: 203 Kč
  
ČSN ISO 1388-11
Kat. čís.: 53890
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 11: Zkouška pro zjišťování furfuralu
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 11: Test for detection of furfural
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-12
Kat. čís.: 53891
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 12: Stanovení manganistanového času
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 12: Determination of permanganate time
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-6
Kat. čís.: 53885
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 6: Zkouška mísitelnosti s vodou
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 6: Test for miscibility with water
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-1
Kat. čís.: 53880
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 1: Všeobecně
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 1: General
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-10
Kat. čís.: 53889
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 10: Stanovení obsahu uhlovodíků - Destilační metoda
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 10: Estimation of hydrocarbons content - Distillation method
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-2
Kat. čís.: 53881
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 2: Zjišťování alkality nebo stanovení kyselosti na fenolftalein
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 2: Detection of alkalinity or determination of acidity to phenolphthalein
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-3
Kat. čís.: 53882
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství - Fotometrická metoda
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 3: Estimation of content of carbonyl compounds present in small amounts - Photometric method
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-4
Kat. čís.: 53883
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných ve větším množství - Titrační metoda
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 4: Estimation of content of carbonyl compounds present in moderate amounts - Titrimetric method
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-5
Kat. čís.: 53884
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 5: Stanovení obsahu aldehydů - Vizuálně kolorimetrická metoda
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 5: Determination of aldehydes content - Visual colorimetric method
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-7
Kat. čís.: 53886
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení obsahu methanolu [methanol 0,01% až 0,2% (V/V)] - Fotometrická metoda
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 7: Determination of methanol content [methanol contents between 0,01 and 0,20 % (V/V)] - Photometric method
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-8
Kat. čís.: 53887
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu [methanol 0,10% až 1,50% (V/V)] - Vizuálně kolorimetrická metoda
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 8: Determination of methanol content (methanol contents between 0,10 and 1,50 % (V/V)) - Visual colorimetric method
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1388-9
Kat. čís.: 53888
Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 9: Stanovení obsahu esterů - Titrační metoda po zmýdelnění
Ethanol for industrial use - Methods of test - Part 9: Determination of esters content - Titrimetric method after saponification
Třídicí znak: 660820Vydána: 1.10.1999    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14885
Kat. čís.: 99510
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika
Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics
Třídicí znak: 665021Vydána: 1.3.2016  Náhled normy Cena: 473 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1275
Kat. čís.: 75412
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of basic fungicidal or basic yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
Třídicí znak: 665022Vydána: 1.6.2006    Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14347
Kat. čís.: 73361
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Základní sporicidní aktivita - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)
Chemical disinfectants and antiseptics - Basic sporicidal activity - Test method and requirements (phase 1, step 1)
Třídicí znak: 665023Vydána: 1.8.2005    Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1040
Kat. čís.: 75444
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
Třídicí znak: 665201Vydána: 1.6.2006    Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1276
Kat. čís.: 85147
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Třídicí znak: 665202Vydána: 1.1.2010  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87056)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.2.2011  
  
ČSN EN 1650+A1
Kat. čís.: 93792
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných zařízeních - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)
Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Třídicí znak: 665203Vydána: 1.11.2013  Náhled normy Cena: 473 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1499
Kat. čís.: 94256
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické mytí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test method and requirements (phase 2/step 2)
Třídicí znak: 665204Vydána: 1.11.2013  Náhled normy Cena: 318 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>