VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 471 produktů
Aktuální strana 1 z 24

Další strana >>

ČSN 65 0102
Kat. čís.: 95715
Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek
Chemistry - General rules of chemical terminology, purity designation of chemicals, expression of concentration, quantities and units
Třídicí znak: 650102Vydána: 1.8.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN EN 15493
Kat. čís.: 80875
Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti
Candles - Specification for fire safety
Třídicí znak: 650120Vydána: 1.4.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15494
Kat. čís.: 80874
Svíčky - Bezpečnostní označení výrobků
Candles - Product safety labels
Třídicí znak: 650121Vydána: 1.4.2008  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15426
Kat. čís.: 80485
Svíčky - Specifikace pro stanovení čadivosti svíček
Candles - Specification for sooting behaviour
Třídicí znak: 650122Vydána: 1.4.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 65 0201
Kat. čís.: 67912
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
Flammable Liquids - Production, processing and stocking areas
Třídicí znak: 650201Vydána: 1.8.2003  Náhled normy Cena: 479 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 74939)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 1.2.2006  
  
ČSN 65 0202
Kat. čís.: 17758
Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice
Flammable liquids. Filling and pumping. Filling stations
Třídicí znak: 650202Vydána: 1.9.1995  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 55483)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.3.1999  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 91242)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.9.2012  
  
ČSN 65 0204
Kat. čís.: 29910
Dálkovody hořlavých kapalin
Pipelines for inflammable liquids
Třídicí znak: 650204Vydána:   Náhled normy Cena: 479 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36179)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.4.1983  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 36178)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.12.1983  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 91760)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.11.2012  
  
ČSN 65 0205
Kat. čís.: 19682
Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny - Výrobny a sklady
Flamable liquefied hydrocarbon gases. Plants and storage rooms
Třídicí znak: 650205Vydána: 1.7.1996  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 65 0208
Kat. čís.: 29912
Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů
Pipelines for inflammable liquefied hydrocarbon gases
Třídicí znak: 650208Vydána:   Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 65 0211
Kat. čís.: 16566
Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy
Safety in storage and handling of organic peroxides
Třídicí znak: 650211Vydána: 1.8.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 65 0313
Kat. čís.: 29917
Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou
Chemical products. Method for determination of pH of aqueous solutions electrometric method
Třídicí znak: 650313Vydána: 1.4.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 6353-1
Kat. čís.: 21944
Činidla pro chemické rozbory - Všeobecné zkušební metody
Reagents for chemical analysis - Part 1: General test methods
Třídicí znak: 650315Vydána: 1.8.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6353-3
Kat. čís.: 42161
Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada
Reagents for chemical analysis - Part 3: Specification - Second series
Třídicí znak: 650315Vydána: 1.9.1998  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6353-2
Kat. čís.: 42162
Činidla pro chemické rozbory - Část 2: Specifikace - První řada
Reagents for chemical analysis - Part 2: Specifications - First series
Třídicí znak: 650315Vydána: 1.7.1998  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 760
Kat. čís.: 41561
Stanovení vody - Metoda Karl Fischera - (Všeobecná metoda)
Determination of water - Karl Fische method (General method)
Třídicí znak: 650330Vydána: 1.10.1998    Cena: 205 Kč
  
ČSN ISO 6227
Kat. čís.: 21215
Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Potenciometrická metoda
Chemical products for industrial use - General method for determination of chloride ions - Potenciometric method
Třídicí znak: 650335Vydána: 1.4.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 5790
Kat. čís.: 21214
Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Merkurimetrická metoda
Inorganic chemical products for industrial use - General method for determination of chloride content - Mercurimetric method
Třídicí znak: 650336Vydána: 1.4.1997    Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 2718
Kat. čís.: 17261
Požadavky na uspořádání základních údajů v normách na plynovou chromatografii
Standard layout for a method of chemical analysis by gas chromatography
Třídicí znak: 650338Vydána: 1.3.1995  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 758
Kat. čís.: 57641
Kapalné chemické výrobky pro průmyslové použití - Stanovení hustoty při 20 °C
Liquid chemical products for industrial use - Determination of density at 20 °C
Třídicí znak: 650339Vydána: 1.1.2000    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 65 0341
Kat. čís.: 4763
Kapalné chemické produkty. Stanovení indexu lomu
Liquid chemical products. Method for the determination of refractive index
Třídicí znak: 650341Vydána:     Cena: 115 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>