VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 194 produktů
Aktuální strana 1 z 10

Další strana >>

ČSN ISO 7372
Kat. čís.: 77056
Výměna obchodních dat - Sborník datových prvků pro obchod
Trade data interchange - Trade data elements directory
Třídicí znak: 970001Vydána: 1.12.2006  Náhled normy Cena: 840 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 0021-2
Kat. čís.: 18272
Elektronická výměna dat. Sborník datových prvků pro oblast práce, mzdy a sociální věci. Část 2: Odměňování
Electronic data interchange. Data base elements for labour, wages and social affairs
Třídicí znak: 970021Vydána: 1.1.1996    Cena: 299 Kč
  
ČSN 97 0021-1
Kat. čís.: 18271
Elektronická výměna dat. Sborník datových prvků pro oblast práce, mzdy a sociálních věcí. Část 1: Pracovní poměr
Electronic data interchange. Data base elements for labour, wages and social affairs
Třídicí znak: 970021Vydána: 1.1.1996    Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 97 0040-1
Kat. čís.: 19701
Elektronická výměna dat - Sborník datových prvků pro zemědělství. Část 1: Pozemky
Electronic data interchange. Data base elements for agriculture
Třídicí znak: 970040Vydána: 1.6.1996    Cena: 203 Kč
  
ČSN 97 0070
Kat. čís.: 17190
Elektronická výměna dat. Sborník prvků datové základny pro zásobování, odbyt a skladování
Electronic data interchange. Data base elements for supply, sale and storage
Třídicí znak: 970070Vydána: 1.2.1995    Cena: 385 Kč
  
ČSN P 97 0080
Kat. čís.: 26197
Elektronická výměna dat - Sborník datových prvků pro železnici
Electronic data interchange - Data base elements for railways
Třídicí znak: 970080Vydána: 1.7.1997    Cena: 473 Kč
  
ČSN P 97 1001-3
Kat. čís.: 20266
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Skupiny prvků č. 4 a 5 (prvky 4000 - 5799)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT). Data element code lists. Groups 4 and 5 (data elements 4000 - 5799)
Třídicí znak: 971001Vydána: 1.11.1996    Cena: 588 Kč
  
ČSN P 97 1001-4
Kat. čís.: 26196
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Skupiny prvků č. 6 až 9 (prvky 6000 - 9799)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Data element code lists - Groups 6 to 9 (data elements 6000 - 9799)
Třídicí znak: 971001Vydána: 1.10.1997    Cena: 588 Kč
  
ČSN 97 1001-1
Kat. čís.: 60788
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Část 1: Skupina prvků č.1 (prvky 0001 - 1799)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Data element code lists - Part 1: Group No. 1 (data elements 0001 - 1799)
Třídicí znak: 971001Vydána: 1.4.2001    Cena: 588 Kč
  
ČSN P 97 1001-2
Kat. čís.: 19621
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Skupiny prvků č. 2 a 3 (prvky 2000 - 3799)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT). Data element code list. Groups 2 and 3 (data elements 2000 - 3799)
Třídicí znak: 971001Vydána: 1.6.1996    Cena: 473 Kč
  
ČSN EN ISO 3166-1
Kat. čís.: 96062
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes
Třídicí znak: 971002Vydána: 1.1.2015  Náhled normy Cena: 704 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 97 1004
Kat. čís.: 21134
Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů
Codes for types of cargo, packages and packaging materials
Třídicí znak: 971004Vydána: 1.5.1997  Náhled normy Cena: 299 Kč
  
ČSN 97 1005-1
Kat. čís.: 21672
Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 1: Základní ustanovení
Freight cost code
Třídicí znak: 971005Vydána: 1.6.1997  Náhled normy Cena: 169 Kč
  
ČSN 97 1005-2
Kat. čís.: 51538
Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně
Data interchange - Freight cost code - Part 2: List of coded representations of levels 1 to 3
Třídicí znak: 971005Vydána: 1.6.1998    Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1006
Kat. čís.: 63269
Výměna dat - Kódy stavů obchodu a přepravy
Data interchange - Trade and transport status codes
Třídicí znak: 971006Vydána: 1.1.2002  Náhled normy Cena: 318 Kč
  
ČSN 97 1007
Kat. čís.: 21681
Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit
Code for ports and other locations
Třídicí znak: 971007Vydána: 1.6.1997    Cena: 203 Kč
  
ČSN 97 1008
Kat. čís.: 26653
Výměna dat - Kód druhů přepravy
Code for modes of transport
Třídicí znak: 971008Vydána: 1.1.1998    Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1009
Kat. čís.: 52539
Výměna dat - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě
Data interchange - Codes for units of measure used in international trade
Třídicí znak: 971009Vydána: 1.8.1998  Náhled normy Cena: 704 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 5218
Kat. čís.: 74951
Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví
Information technology - Codes for the representation of human sexes
Třídicí znak: 971010Vydána: 1.3.2006  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 2001
Kat. čís.: 18196
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT). Sborník složených datových prvků
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT). Composite data element directory
Třídicí znak: 972001Vydána: 1.10.1995    Cena: 318 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>