VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 178 produktů
Aktuální strana 1 z 9

Další strana >>

ČSN ISO 7372
Kat. čís.: 77056
Výměna obchodních dat - Sborník datových prvků pro obchod
Trade data interchange - Trade data elements directory
Třídící znak: 970001Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1001-1
Kat. čís.: 60788
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Část 1: Skupina prvků č.1 (prvky 0001 - 1799)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Data element code lists - Part 1: Group No. 1 (data elements 0001 - 1799)
Třídící znak: 971001Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 588 Kč
  
ČSN EN ISO 3166-1
Kat. čís.: 96062
Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes
Třídící znak: 971002Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 97 1004
Kat. čís.: 21134
Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů
Codes for types of cargo, packages and packaging materials
Třídící znak: 971004Datum vydání: 01.05.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 97 1005-1
Kat. čís.: 21672
Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 1: Základní ustanovení
Freight cost code
Třídící znak: 971005Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 97 1005-2
Kat. čís.: 51538
Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně
Data interchange - Freight cost code - Part 2: List of coded representations of levels 1 to 3
Třídící znak: 971005Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1006
Kat. čís.: 63269
Výměna dat - Kódy stavů obchodu a přepravy
Data interchange - Trade and transport status codes
Třídící znak: 971006Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 97 1007
Kat. čís.: 21681
Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit
Code for ports and other locations
Třídící znak: 971007Datum vydání: 01.06.1997    Cena: 205 Kč
  
ČSN 97 1008
Kat. čís.: 26653
Výměna dat - Kód druhů přepravy
Code for modes of transport
Třídící znak: 971008Datum vydání: 01.01.1998    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1009
Kat. čís.: 52539
Výměna dat - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě
Data interchange - Codes for units of measure used in international trade
Třídící znak: 971009Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO/IEC 5218
Kat. čís.: 74951
Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví
Information technology - Codes for the representation of human sexes
Třídící znak: 971010Datum vydání: 01.03.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15489-1
Kat. čís.: 504782
Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy
Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles
Třídící znak: 971500Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10303-239
Kat. čís.: 501500
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 239: Application protocol: Product life cycle support
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 1920 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10303-108
Kat. čís.: 76609
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 108: Integrated application resource: Parameterization and constraints for explicit geometric product models
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-109
Kat. čís.: 76610
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 109: Integrated application resource: Kinematic and geometric constraints for assembly models
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-215
Kat. čís.: 76611
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 215: Protokol aplikace: Ship arrangement
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 5100 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-55
Kat. čís.: 76612
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 55: Integrated generic recource: Procedural and hybrid representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-11 ed. 2
Kat. čís.: 76613
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-14
Kat. čís.: 76605
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 14: Description methods: The EXPRESS-X language reference manual
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-227
Kat. čís.: 79399
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 227: Application protocol: Plant spatial configuration
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 5900 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9  Další strana >>