VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


Vyhovuje 672 produktů
Aktuální strana 1 z 34

Další strana >>

ČSN 75 0000
Kat. čís.: 82855
Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení
Water management - System of water management standards - Basic regulations
Třídicí znak: 750000Vydána: 1.4.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 75 0101
Kat. čís.: 66845
Vodní hospodářství - Základní terminologie
Water management - Basic terminology
Třídicí znak: 750101Vydána: 1.9.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 82818)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.4.2009  
  
ČSN 75 0102
Kat. čís.: 61483
Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice
Terminology in Hydromechanics
Třídicí znak: 750102Vydána: 1.6.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 75 0110
Kat. čís.: 85352
Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
Water management - Terminology of hydrology and hydrogeology
Třídicí znak: 750110Vydána: 1.4.2010  Náhled normy Cena: 715 Kč
  
ČSN 75 0120
Kat. čís.: 82819
Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky
Water management - Terminology of hydrotechnics structures
Třídicí znak: 750120Vydána: 1.6.2009  Náhled normy Cena: 1250 Kč
  
ČSN 75 0130
Kat. čís.: 31244
Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod
Třídicí znak: 750130Vydána: 1.3.1992  Náhled normy Cena: 851 Kč
  
ČSN 75 0140
Kat. čís.: 99977
Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy
Water management - Terminology of erosion, amelioration and recultivation
Třídicí znak: 750140Vydána: 1.6.2016  Náhled normy Cena: 851 Kč
  
ČSN 75 0142
Kat. čís.: 31246
Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy
Water management. Terminology of soil conservation
Třídicí znak: 750142Vydána: 1.1.1992  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 75 0145
Kat. čís.: 16797
Meliorace. Terminologie v pedologii
Terminology of soil science
Třídicí znak: 750145Vydána: 1.12.1994  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 94718)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.2.2014  
  
ČSN 75 0146
Kat. čís.: 58914
Lesnickotechnické meliorace - Terminologie
Forest engineering amelioration - Terminology
Třídicí znak: 750146Vydána: 1.8.2000    Cena: 588 Kč
  
ČSN 75 0150
Kat. čís.: 80793
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství
Water management - Terminology of water supply
Třídicí znak: 750150Vydána: 1.5.2008  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 92177)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.2.2013  
  
ČSN EN 1085
Kat. čís.: 79065
Čištění odpadních vod - Slovník
Wastewater treatment - Vocabulary
Třídicí znak: 750160Vydána: 1.9.2007  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 75 0161
Kat. čís.: 81756
Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod
Water management - Terminology in waste water engineering
Třídicí znak: 750161Vydána: 1.10.2008  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 92176)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.2.2013  
  
ČSN EN 16323
Kat. čís.: 95735
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
Glossary of wastewater engineering terms
Třídicí znak: 750162Vydána: 1.9.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 75 0170
Kat. čís.: 31247
Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod
Třídicí znak: 750170Vydána: 1.4.1987  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
ČSN ISO 6107-9
Kat. čís.: 54041
Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík
Water quality - Vocabulary - Part 9: Alphabetical list and subject index
Třídicí znak: 750175Vydána: 1.2.1999  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6107-7
Kat. čís.: 88029
Jakost vod - Slovník - Část 7
Water quality - Vocabulary - Part 7
Třídicí znak: 750175Vydána: 1.4.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6107-2
Kat. čís.: 82898
Jakost vod - Slovník - Část 2
Water quality - Vocabulary - Part 2
Třídicí znak: 750175Vydána: 1.4.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6107-6
Kat. čís.: 85127
Jakost vod - Slovník - Část 6
Water quality - Vocabulary - Part 6
Třídicí znak: 750175Vydána: 1.2.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6107-5
Kat. čís.: 85128
Jakost vody - Slovník - Část 5
Water quality - Vocabulary - Part 5
Třídicí znak: 750175Vydána: 1.2.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>