VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


Vyhovuje 724 produktů
Aktuální strana 1 z 37

Další strana >>

ČSN 75 0000
Kat. čís.: 513556
Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení
Water management - System of water management standards - Basic regulations
Třídící znak: 750000Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 75 0101
Kat. čís.: 66845
Vodní hospodářství - Základní terminologie
Water management - Basic terminology
Třídící znak: 750101Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 82818)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.04.2009  
  
ČSN 75 0102
Kat. čís.: 61483
Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice
Terminology in Hydromechanics
Třídící znak: 750102Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 75 0110
Kat. čís.: 85352
Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
Water management - Terminology of hydrology and hydrogeology
Třídící znak: 750110Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 715 Kč
  
ČSN 75 0120
Kat. čís.: 82819
Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky
Water management - Terminology of hydrotechnics structures
Třídící znak: 750120Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 1250 Kč
  
ČSN 75 0130
Kat. čís.: 31244
Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod
Třídící znak: 750130Datum vydání: 01.03.1992  Náhled normy Cena: 851 Kč
  
ČSN 75 0140
Kat. čís.: 99977
Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy
Water management - Terminology of erosion, amelioration and recultivation
Třídící znak: 750140Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 851 Kč
  
ČSN 75 0142
Kat. čís.: 31246
Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy
Water management. Terminology of soil conservation
Třídící znak: 750142Datum vydání: 01.01.1992  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 75 0145
Kat. čís.: 16797
Meliorace. Terminologie v pedologii
Terminology of soil science
Třídící znak: 750145Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 94718)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2014  
  
ČSN 75 0146
Kat. čís.: 58914
Lesnickotechnické meliorace - Terminologie
Forest engineering amelioration - Terminology
Třídící znak: 750146Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 588 Kč
  
ČSN 75 0150
Kat. čís.: 80793
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství
Water management - Terminology of water supply
Třídící znak: 750150Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 515281)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2022  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 92177)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.2013  
  
ČSN EN 1085
Kat. čís.: 79065
Čištění odpadních vod - Slovník
Wastewater treatment - Vocabulary
Třídící znak: 750160Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 75 0161
Kat. čís.: 81756
Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod
Water management - Terminology in waste water engineering
Třídící znak: 750161Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 92176)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.02.2013  
  
ČSN EN 16323
Kat. čís.: 505232
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
Glossary of wastewater engineering terms
Třídící znak: 750162Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 75 0170
Kat. čís.: 31247
Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod
Třídící znak: 750170Datum vydání: 01.04.1987  Náhled normy Cena: 588 Kč
  
ČSN ISO 6107-9
Kat. čís.: 54041
Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík
Water quality - Vocabulary - Part 9: Alphabetical list and subject index
Třídící znak: 750175Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6107-7
Kat. čís.: 88029
Jakost vod - Slovník - Část 7
Water quality - Vocabulary - Part 7
Třídící znak: 750175Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6107-4
Kat. čís.: 19003
Jakost vod. Slovník. Část 4
Water quality. Vocabulary. Part 4
Třídící znak: 750175Datum vydání: 01.03.1996  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN ISO 6107-3
Kat. čís.: 19002
Jakost vod. Slovník. Část 3
Water quality. Vocabulary. Part 3
Třídící znak: 750175Datum vydání: 01.03.1996  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 85241)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN ISO 6107-8
Kat. čís.: 19007
Jakost vod. Slovník. Část 8
Water quality. Vocabulary. Part 8
Třídící znak: 750175Datum vydání: 01.03.1996  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 85240)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>