VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 204 produktů
Aktuální strana 10 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14041
Kat. čís.: 505860
Pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Základní charakteristiky
Resilient, textile, laminate and modular multilayer floor coverings - Essential characteristics
Třídící znak: 917883Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14565
Kat. čís.: 509680
Pružné podlahové krytiny - Podlahové krytiny na bázi syntetických termoplastických polymerů - Specifikace
Resilient floor coverings - Floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers - Specification
Třídící znak: 917884Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14521
Kat. čís.: 71685
Pružné podlahové krytiny - Hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem nebo bez tohoto podkladu, s dekorativní vrstvou - Specifikace
Resilient floor coverings - Specification for smooth rubber floor coverings with or without foam backing with a decorative layer
Třídící znak: 917885Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14472-1
Kat. čís.: 73540
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 1: Všeobecně
Resilient, textile and laminate floor coverings - Design, preparation and installation - Part 1: General
Třídící znak: 917886Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14472-2
Kat. čís.: 73541
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 2: Textilní podlahové krytiny
Resilient, textile and laminate floor coverings - Design, preparation and installation- Part 2: Textile floor coverings
Třídící znak: 917886Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14472-3
Kat. čís.: 73542
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 3: Laminátové podlahové krytiny
Resilient, textile and laminate floor coverings - Design, preparation and installation - Part 3: Laminate floor coverings
Třídící znak: 917886Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14472-4
Kat. čís.: 73543
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 4: Pružné podlahové krytiny
Resilient, textile and laminate floor coverings - Design, preparation and installation - Part 4: Resilient floor coverings
Třídící znak: 917886Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13845
Kat. čís.: 505092
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with particle based enhanced slip resistance - Specification
Třídící znak: 917887Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15398
Kat. čís.: 510780
Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny (MMF) - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část
Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Floor covering standard symbols - Complementary element
Třídící znak: 917888Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15468+A1
Kat. čís.: 513972
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení
Laminate floor coverings - Elements with directly applied printing and resin surface layer - Specifications, requirements and test methods
Třídící znak: 917889Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16511+A1
Kat. čís.: 508868
Volně kladené panely - Polotuhé vícevrstvé modulární podlahové panely (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení
Loose-laid panels - Semi-rigid multilayer modular floor covering (MMF) panels with wear resistant top layer
Třídící znak: 917890Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17142
Kat. čís.: 507459
Modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou z dřevité moučky - Specifikace, požadavky a zkušební metody
Modular multilayer floor coverings - Elements with a wood powder based surface layer - Specifications, requirements and test methods
Třídící znak: 917891Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17539
Kat. čís.: 513521
Modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem (MMF) - Stanovení geometrických vlastností
Modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Determination of geometrical characteristics
Třídící znak: 917892Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12526
Kat. čís.: 56731
Kladky a kola - Terminologie, doporučené značky a vícejazyčný slovník
Castors and wheels - Vocabulary, recommended symbols and multilingual dictionary
Třídící znak: 918000Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12527
Kat. čís.: 56083
Kladky a kola - Zkušební metody a aparatury
Castors and wheels - Test methods and apparatus
Třídící znak: 918001Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12528
Kat. čís.: 56084
Kladky a kola - Kladky - Požadavky
Castors and wheels - Castors for furniture - Requirements
Třídící znak: 918002Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12529
Kat. čís.: 56085
Kladky a kola - Kladky - Kladky pro otáčivá křesla - Požadavky
Castors and wheels - Castors for furniture - Castors for swivel chairs - Requirements
Třídící znak: 918003Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12530
Kat. čís.: 56086
Kladky a kola - Kladky a kola pro ručně poháněné institucionální zařízení
Castors and wheels - Castors and wheels for manually propelled institutional applications
Třídící znak: 918004Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12531
Kat. čís.: 56087
Kladky a kola - Kladky nemocničních postelí
Castors and wheels - Hospital bed castors
Třídící znak: 918005Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12532
Kat. čís.: 56088
Kladky a kola - Kladky a kola pro rychlosti do 1,1 m/s (4 km/h)
Castors and wheels - Castors and wheels for applications up to 1,1 m/s (4 km/h)
Třídící znak: 918006Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11  Další strana >>