TURBÍNY


Vyhovuje 37 produktů
Aktuální strana 1 z 2

Další strana >>

ČSN EN 60045-1
Kat. čís.: 18427
Parní turbíny. Část 1: Specifikace
Steam turbines. Part 1: Specifications
Třídící znak: 080030Datum vydání: 01.01.1996Datum zrušení: 17.06.2023 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 511001)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2020Datum zrušení:  17.06.2023 
  
ČSN EN IEC 60045-1 ed. 2
Kat. čís.: 511000
Parní turbíny - Část 1: Specifikace
Steam turbines - Part 1: Specifications
Třídící znak: 080030Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60953-1
Kat. čís.: 51059
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 1: Metoda A - Vysoká přesnost pro velké kondenzační parní turbíny (IEC 953-1:1990)
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 1: Metod A - High accuracy for large condensing steam turbines (IEC 953-1:1990)
Třídící znak: 080032Datum vydání: 01.01.1998    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60953-3
Kat. čís.: 65401
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines
Třídící znak: 080032Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 60953-2
Kat. čís.: 53756
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 2: Metod B - Wide range of accuracy for varions types and sizes of turbines
Třídící znak: 080033Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61064
Kat. čís.: 26584
Přejímací zkoušky parních turbín - Systémy regulace otáček
Acceptance tests for steam turbinespeed control systems
Třídící znak: 080064Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN EN 45510-6-1
Kat. čís.: 54628
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-1: Pomocná zařízení turbín - Odplyňováky
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-1: Turbine auxiliaries - Deaerators
Třídící znak: 081601Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-2
Kat. čís.: 54627
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-2: Pomocná zařízení turbín - Ohříváky napájecí vody
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-2: Turbine auxiliaries - Feedwater heaters
Třídící znak: 081602Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-3
Kat. čís.: 54626
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-3: Pomocná zařízení turbín - Kondenzace
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-3: Turbine auxiliaries - Condenser plant
Třídící znak: 081603Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-4
Kat. čís.: 58333
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-4: Pomocná zařízení turbín - Čerpadla
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-4: Turbine auxiliaries - Pumps
Třídící znak: 081604Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-5
Kat. čís.: 58332
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-5: pomocná zařízení turbín - systémy suchého chlazení
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-5: Turbine auxiliaries - Dry cooling systems
Třídící znak: 081605Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-6
Kat. čís.: 58331
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-6: Pomocná zařízení turbín - Mokré chladicí věže a hybridní chladicí věže
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-6: Turbine auxiliaries - Wet and wet/dry cooling towers
Třídící znak: 081606Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-7
Kat. čís.: 54625
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-7: Pomocná zařízení turbín - Separátory vlhkosti a přihříváky
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-7: Turbine auxiliaries - Moisture separator reheaters
Třídící znak: 081607Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-8
Kat. čís.: 58330
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-8: Pomocná zařízení turbín - Jeřáby
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-8: Turbine auxiliaries - Cranes
Třídící znak: 081608Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-9
Kat. čís.: 58329
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-9: Pomocná zařízení turbín - systémy chladicí vody
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-9: Turbine auxiliaries - Cooling water systems
Třídící znak: 081609Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 08 1905
Kat. čís.: 24842
Povrchové ohříváky parních turbín
Surface heater for steam turbines
Třídící znak: 081905Datum vydání: 01.10.1985    Cena: 171 Kč
  
ČSN 08 5000
Kat. čís.: 24844
Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín
Nomenclature of water turbines and governors of water turbines
Třídící znak: 085000Datum vydání: 01.10.1986  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN EN 45510-5-4
Kat. čís.: 61474
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny
Guide for procurement of power station equipment - Part 5-4: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines
Třídící znak: 085001Datum vydání: 01.04.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62006
Kat. čís.: 88938
Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren
Hydraulic machines - Acceptance tests of small hydroelectric installations
Třídící znak: 085008Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60193
Kat. čís.: 65770
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu
Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests
Třídící znak: 085009Datum vydání: 01.12.2002Datum zrušení: 30.05.2022 Náhled normy Cena: 1632 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509423)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2020Datum zrušení:  30.05.2022 
  
První strana   1 2  Další strana >>