TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 198 produktů
Aktuální strana 1 z 10

Další strana >>

ČSN EN 12828+A1
Kat. čís.: 96137
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav
Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems
Třídící znak: 060205Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12831-3
Kat. čís.: 506293
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3
Třídící znak: 060206Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TR 12831-2
Kat. čís.: 505307
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 2: Explanation and justification of EN 12831-1, Module M3-3
Třídící znak: 060206Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 12831-4
Kat. čís.: 505308
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 4: Explanation and justification of EN 12831-3, Module M8-2, M8-3
Třídící znak: 060206Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12831-1
Kat. čís.: 505721
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 1: Space heating load, Module M3-3
Třídící znak: 060206Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17175
Kat. čís.: 509191
Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Gas-fired overhead radiant strip heaters and multi-burner continuous radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency
Třídící znak: 060216Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 416
Kat. čís.: 509190
Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Gas-fired overhead radiant tube heaters and radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency
Třídící znak: 060217Datum vydání: 01.04.2020Datum zrušení: 01.10.2021 Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 419
Kat. čís.: 512444
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Gas-fired overhead luminous radiant heaters for non-domestic use - Safety and energy efficiency
Třídící znak: 060218Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13410
Kat. čís.: 64540
Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností
Gas-fired overhead radiant heaters - Ventilation requirements for non-domestic premises
Třídící znak: 060219Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66067)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2002  
  
ČSN 06 0220
Kat. čís.: 76293
Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy
Heating systems in buildings - Dynamic behaviour
Třídící znak: 060220Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 06 0310
Kat. čís.: 95777
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
Heating systems in buildings - Design and installation
Třídící znak: 060310Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 98187)ZrušenáCena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2015Datum zrušení:  01.10.2017 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 502977)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
ČSN EN 1264-2+A1
Kat. čís.: 92652
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods
Třídící znak: 060315Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1264-1
Kat. čís.: 89904
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
Třídící znak: 060315Datum vydání: 01.01.2012    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1264-4
Kat. čís.: 85518
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
Třídící znak: 060315Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1264-5
Kat. čís.: 83783
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output
Třídící znak: 060315Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1264-3
Kat. čís.: 85517
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning
Třídící znak: 060315Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 06 0320
Kat. čís.: 76296
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
Heating systems in buildings - Generation of domestic hot water - Designing
Třídící znak: 060320Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 12098-3
Kat. čís.: 503911
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8
Třídící znak: 060330Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12098-1
Kat. čís.: 503912
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8
Třídící znak: 060330Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12098-5
Kat. čís.: 512474
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy - Moduly M3-5,6,7,8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8
Třídící znak: 060330Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>