TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 200 produktů
Aktuální strana 9 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1106
Kat. čís.: 86578
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv
Manually operated taps for gas burning appliances
Třídící znak: 061811Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16304
Kat. čís.: 94017
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances
Třídící znak: 061812Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13611
Kat. čís.: 509829
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements
Třídící znak: 061820Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 514348)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
ČSN EN 16129
Kat. čís.: 500075
Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry
Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures
Třídící znak: 061821Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16340
Kat. čís.: 96718
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Snímače spalin
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Combustion product sensing devices
Třídící znak: 061824Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16678
Kat. čís.: 99398
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Automatic shut-off valves for operating pressure of above 500 kPa up to and including 6 300 kPa
Třídící znak: 061825Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16830
Kat. čís.: 514755
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Temperature Control function
Třídící znak: 061826Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1643 ed. 2
Kat. čís.: 96008
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Valve proving systems for automatic shut-off valves
Třídící znak: 061830Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16436-2
Kat. čís.: 507531
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy
Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixture in the vapour phase - Part 2: Assemblies
Třídící znak: 061840Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16436-1+A3
Kat. čís.: 510686
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody
Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixtures in the vapour phase - Part 1: Hoses and tubings
Třídící znak: 061840Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 203-2-11
Kat. čís.: 77693
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin
Gas heated catering equipment - Part 2-11: Specific requirements - Pasta cookers
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.02.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 203-2-2
Kat. čís.: 514636
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby
Gas heated catering equipment - Part 2-2: Specific requirements - Ovens
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 203-1
Kat. čís.: 514638
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost
Gas heated catering equipment - Part 1: General safety requirements
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 203-2-4
Kat. čís.: 514635
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče
Gas heated catering equipment - Part 2-4: Specific requirements - Fryers
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 203-2-1
Kat. čís.: 514637
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (wok)
Gas heated catering equipment - Part 2-1: Specific requirements - Open burners and wok burners
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 203-2-7
Kat. čís.: 96035
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně
Gas heated catering equipment - Part 2-7: Specific requirements - Salamanders and rotisseries
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 203-2-3
Kat. čís.: 97316
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle
Gas heated catering equipment - Part 2-3: Specific requirements - Boiling pans
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 203-2-6
Kat. čís.: 75400
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů
Gas heated catering equipment - Part 2-6: Specific requirements - Hot water heaters for beverage
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 203-2-8
Kat. čís.: 75401
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)
Gas heated catering equipment - Part 2-8: Specific requirements - Brat pans and paëlla cookers
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 203-2-9
Kat. čís.: 75402
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače
Gas heated catering equipment - Part 2-9: Specific requirements - Solid tops, warming plates and griddles
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10  Další strana >>