TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 8 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17476+A1
Kat. čís.: 514754
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - LPG vapour pressure appliances incorporating a horizontal cartridge in the chassis
Třídící znak: 061464Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-2
Kat. čís.: 98399
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99793)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2016  
  
ČSN EN 12309-7
Kat. čís.: 97274
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 7: Specific provisions for hybrid appliances
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-6
Kat. čís.: 97311
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-5
Kat. čís.: 97312
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 5: Requirements
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-4
Kat. čís.: 97313
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 4: Test methods
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-3
Kat. čís.: 97314
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Test conditions
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-1
Kat. čís.: 97315
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16905-1
Kat. čís.: 502628
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 1: Terms and definitions
Třídící znak: 061530Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16905-5
Kat. čís.: 502629
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 5: Calculation of seasonal performances in heating and cooling mode
Třídící znak: 061530Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16905-4
Kat. čís.: 502630
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 4: Test methods
Třídící znak: 061530Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16905-3
Kat. čís.: 502631
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 3: Test conditions
Třídící znak: 061530Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16905-2
Kat. čís.: 509938
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 2: Safety
Třídící znak: 061530Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 06 1615
Kat. čís.: 24778
Samočinné odtahové klapky. Technické předpisy
Třídící znak: 061615Datum vydání: 01.09.1990  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN EN 88-2
Kat. čís.: 80562
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar
Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 500 mbar up to and including 5 bar
Třídící znak: 061801Datum vydání: 01.06.2008    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 88-1+A1
Kat. čís.: 99921
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa
Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa
Třídící znak: 061801Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 125+A1
Kat. čís.: 99399
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene
Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices
Třídící znak: 061802Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 161+A3
Kat. čís.: 93347
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
Třídící znak: 061803Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 257
Kat. čís.: 87504
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv
Mechanical thermostats for gas-burning appliances
Třídící znak: 061804Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 298 ed. 2
Kat. čís.: 91996
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv
Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
Třídící znak: 061805Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11  Další strana >>