TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 207 produktů
Aktuální strana 7 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13203-4
Kat. čís.: 516043
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity
Třídící znak: 061430Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13203-5
Kat. čís.: 516044
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas-fired appliances combined with electrical heat pump
Třídící znak: 061430Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13203-3
Kat. čís.: 516042
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 3: Posouzení energetické spotřeby plynových spotřebičů s podporou sluneční energie
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 3: Assessment of energy consumption of solar supported gas-fired appliances
Třídící znak: 061430Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13203-6
Kat. čís.: 516045
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 6: Posouzení energetické spotřeby adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 6: Assessment of energy consumption of adsorption and absorption heat pumps
Třídící znak: 061430Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13203-7
Kat. čís.: 516046
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 7: Posouzení spotřeby energie kombinovaných kotlů vybavených pasivním zařízením pro zpětné získávání tepla ze spalin
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 7: Assessment of energy consumption of combination boilers equipped with a passive flue heat recovery device
Třídící znak: 061430Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 449+A1
Kat. čís.: 81111
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním)
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic combustion heaters)
Třídící znak: 061451Datum vydání: 01.06.2008  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 484
Kat. čís.: 508647
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use
Třídící znak: 061452Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510818)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
ČSN EN 497 ed. 2
Kat. čís.: 516774
Nová
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití - Varné nádoby o průměru větším než 300 mm
Třídící znak: 061453Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 497
Kat. čís.: 53900
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Multi purpose boiling burners for outdoor use
Třídící znak: 061453Datum vydání: 01.11.1998Datum zrušení: 31.12.2023 Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516786)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.03.2023Datum zrušení:  31.12.2023 
  
ČSN EN 498 ed. 2
Kat. čís.: 91154
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití včetně kontaktních grilů
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Barbecues for outdoor use contact grills included
Třídící znak: 061454Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 521+AC
Kat. čís.: 512107
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances
Třídící znak: 061455Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1596
Kat. čís.: 55793
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Pojízdné a přenosné ohřívače vzduchu s přímým ohřevem a nucenou konvekcí pro vytápění nebytových prostorů
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Mobile and portable non-domestic forced convection direct fired air heaters
Třídící znak: 061456Datum vydání: 01.06.1999  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70882)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.08.2004  
  
ČSN EN 732
Kat. čís.: 57008
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Absorpční chladničky
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Absorption refrigerators
Třídící znak: 061457Datum vydání: 01.10.1999  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 461
Kat. čís.: 59048
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Flueless non-domestic space heaters not exceeding 10 kW
Třídící znak: 061458Datum vydání: 01.05.2000  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70974)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.08.2004  
  
ČSN EN 624
Kat. čís.: 89112
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Uzavřené vytápěcí zařízení na LPG pro zabudování do vozidel a lodí
Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space heating equipment for installation in vehicles and boats
Třídící znak: 061459Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 509
Kat. čís.: 60224
Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu
Decorative fuel-effect gas appliances
Třídící znak: 061460Datum vydání: 01.11.2000  Náhled normy Cena: 764 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 69054)Cena: 195 Kč
 
 Vydána: 01.12.2003  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 73422)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.06.2005  
  
ČSN EN 1949
Kat. čís.: 514359
Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech
Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles
Třídící znak: 061461Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14543
Kat. čís.: 503993
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Parasol patio heaters - Flueless radiant heaters for outdoor or amply ventilated area use
Třídící znak: 061462Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505423)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 15033
Kat. čís.: 78532
Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě
Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water using LPG for vehicles and boats
Třídící znak: 061463Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82600)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2009  
  
ČSN EN 17476+A1
Kat. čís.: 514754
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - LPG vapour pressure appliances incorporating a horizontal cartridge in the chassis
Třídící znak: 061464Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11  Další strana >>