TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 6 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 06 1344
Kat. čís.: 24767
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Svítidla. Technické požadavky. Zkoušení
Camp appliances on liquid carbonhydrid gas. Lamps. Technical requirements. Testing
Třídící znak: 061344Datum vydání: 01.11.1989  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 56062)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.1999  
  
ČSN 06 1355
Kat. čís.: 24768
Odpařovací hořáky na topnou naftu. Technické požadavky. Zkoušení
Třídící znak: 061355Datum vydání: 01.07.1986    Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN 06 1401
Kat. čís.: 24769
Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení
Local gas appliances. Basic regulations
Třídící znak: 061401Datum vydání: 01.01.1991  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35165)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1992  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 20832)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.1996  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 26498)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.1997  
  
ČSN EN 13278
Kat. čís.: 95656
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
Open fronted gas-fired independent space heaters
Třídící znak: 061402Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1266
Kat. čís.: 68013
Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin
Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or flue gases
Třídící znak: 061403Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 75111)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2006  
  
ČSN EN 14829
Kat. čís.: 80764
Kamna na plynná paliva v provedení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW
Independent gas-fired flueless space heaters for nominal heat input not exceeding 6 kW
Třídící znak: 061404Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 30-1-3+A1
Kat. čís.: 78115
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1- 3: Safety - Appliances having a glass ceramic hotplate
Třídící znak: 061410Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 30-2-2
Kat. čís.: 58531
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills
Třídící znak: 061410Datum vydání: 01.04.2000  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 30-1-2
Kat. čís.: 91869
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí
Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part 1-2: Appliances having forced-convection ovens and/or grills
Třídící znak: 061410Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 30-1-1+A3
Kat. čís.: 93532
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
Třídící znak: 061410Datum vydání: 01.08.2013Datum zrušení: 31.12.2024 Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515948)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023Datum zrušení:  31.12.2024 
  
ČSN EN 30-1-4
Kat. čís.: 92157
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou
Domestic cooking appliances burning gas - Safety - Part 1-4: Appliances having one or more burners with an automatic burner control system
Třídící znak: 061410Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 30-2-1
Kat. čís.: 99244
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of energy - General
Třídící znak: 061410Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 500664)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2016  
  
ČSN EN 30-1-1
Kat. čís.: 515947
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
Třídící znak: 061410Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 26
Kat. čís.: 98398
Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
Gas-fired instantaneous water heaters for the production of domestic hot water
Třídící znak: 061411Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 613
Kat. čís.: 514633
Konvekční kamna na plynná paliva skupiny B11, C11, C31 a C91
Independent closed-fronted gas-fired type B11, type C11, type C31 and type C91 heaters
Třídící znak: 061412Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14438
Kat. čís.: 79403
Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností
Gas-fired insets for heating more than one room
Třídící znak: 061413Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 89
Kat. čís.: 98400
Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody
Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot water
Třídící znak: 061414Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1458-2
Kat. čís.: 90823
Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 2: Racionální využití energie
Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of nominal heat input not exceeding 6 kW - Part 2: Rational use of energy
Třídící znak: 061420Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1458-1
Kat. čís.: 90859
Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 1: Bezpečnost
Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D a B23D, of nominal heat input not exceeding 6 kW - Part 1: Safety
Třídící znak: 061420Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13203-1
Kat. čís.: 99146
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody
Gas fired domestic appliances producing hot water - Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries
Třídící znak: 061430Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11  Další strana >>