TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 5 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16430-2
Kat. čís.: 97267
Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 2: Zkoušky a vyhodnocování tepelného výkonu
Fan assisted radiators, convectors and trench convectors - Part 2: Test method and rating for thermal output
Třídící znak: 061170Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 06 1201
Kat. čís.: 24747
Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení
Solid fuel local appliances Basic regulations
Třídící znak: 061201Datum vydání:   Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35155)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1986  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 64196)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2002  
  
ČSN EN 1860-4
Kat. čís.: 72831
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 4: Single use barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
Třídící znak: 061207Datum vydání: 01.07.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1860-2
Kat. čís.: 73348
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 2: Barbecue charcoal and barbecue charcoal briquettes - Requirements and test methods
Třídící znak: 061207Datum vydání: 01.08.2005    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1860-3
Kat. čís.: 69674
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing - Part 3: Firelighters for igniting solid fuels for use in barbecue appliances - Requirements and test methods
Třídící znak: 061207Datum vydání: 01.03.2004    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 75734)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.07.2006  
  
ČSN EN 1860-1+A1
Kat. čís.: 506416
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods
Třídící znak: 061207Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15250
Kat. čís.: 79904
Akumulační kamna na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
Slow heat release appliances fired by solid fuel - Requirements and test methods
Třídící znak: 061208Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15821
Kat. čís.: 87867
Saunová kamna na pevná paliva (dřevěná polena) se spalováním periodických dávek - Požadavky a metody zkoušení
Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs - Requirements and test methods
Třídící znak: 061209Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16510-1
Kat. čís.: 506085
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody
Residential solid fuel burning appliances - Part 1: General requirements and test methods
Třídící znak: 061211Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 06 1215
Kat. čís.: 24752
Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Zásobníkový ohřívač vody
Solid fuels local appliances. Storage water heaters
Třídící znak: 061215Datum vydání:     Cena: 115 Kč
  
ČSN 06 1218
Kat. čís.: 24755
Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví
Solid fuel local appliances. Fireplaces (chimneys) for wood
Třídící znak: 061218Datum vydání: 01.04.1988  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 64240)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.03.2002  
  
ČSN EN 14785
Kat. čís.: 77856
Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody
Residential space heating appliances fired by wood pellets - Requirements and test methods
Třídící znak: 061230Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15270
Kat. čís.: 86234
Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení
Pellet burners for small heating boilers - Definitions, requirements, testing, marking
Třídící znak: 061231Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15544
Kat. čís.: 93425
Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování
One off Kachelgrundöfen/Putzgrundöfen (tiled/mortared stoves) - Dimensioning
Třídící znak: 061235Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 06 1310
Kat. čís.: 24757
Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky
Liquid fuels local appliances
Třídící znak: 061310Datum vydání:   Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35157)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1989  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 35158)Cena: Zdarma
 
 Vydána:   
  
ČSN EN 1
Kat. čís.: 55691
Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem
Flued oil stoves with vaporizing burners
Třídící znak: 061311Datum vydání: 01.06.1999  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79421)Cena: 323 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN 06 1313
Kat. čís.: 24758
Vařič na benzín. Technické požadavky. Zkušební metody
Petrol cooker
Třídící znak: 061313Datum vydání: 01.04.1984  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35159)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1989  
  
ČSN EN 16647
Kat. čís.: 98972
Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech
Fireplaces for liquid fuels - Decorative appliances producing a flame using alcohol based or gelatinous fuel - Use in private households
Třídící znak: 061315Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14059
Kat. čís.: 75244
Ozdobné olejové svítilny - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody
Decorative oil lamps - Safety requirements and test methods
Třídící znak: 061330Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 06 1343
Kat. čís.: 24766
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Vařiče. Technické požadavky. Zkoušení
Camp appliances on liquid carbonhydrid gas. Cookers. Technical requirements. Testing
Třídící znak: 061343Datum vydání: 01.11.1989  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 54320)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.1998  
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>