TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 4 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14337
Kat. čís.: 75413
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů
Heating Systems in buildings - Design and installation of direct electrical room heating systems
Třídící znak: 060813Datum vydání: 01.07.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 06 0830
Kat. čís.: 95776
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
Heating systems in buildings - Safety devices
Třídící znak: 060830Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 96261)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2014  
  
ČSN EN 437
Kat. čís.: 513523
Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů
Test gases - Test pressures - Appliance categories
Třídící znak: 061001Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1749
Kat. čís.: 510838
Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin
Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)
Třídící znak: 061002Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CR 1404
Kat. čís.: 64922
Stanovení emisí spotřebičů plynných paliv při zkoušení typu
Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type-testing
Třídící znak: 061003Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 06 1008
Kat. čís.: 26542
Požární bezpečnost tepelných zařízení
Fire protection of heating appliances
Třídící znak: 061008Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 06 1010
Kat. čís.: 24742
Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
Storage water heaters with water and steam heating and combined with electric heating. Technical requirements. Testing
Třídící znak: 061010Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35151)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1986  
  
ČSN EN 442-1 ed. 2
Kat. čís.: 97818
Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky
Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
Třídící znak: 061100Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 442-2
Kat. čís.: 97820
Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating
Třídící znak: 061100Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 06 1101
Kat. čís.: 72952
Otopná tělesa pro ústřední vytápění
Heating appliances for central heating systems
Třídící znak: 061101Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN EN 14037-5
Kat. čís.: 503908
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C - Part 5: Open or closed heated ceiling surfaces - Test method for thermal output
Třídící znak: 061130Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14037-4
Kat. čís.: 503909
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu
Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C - Part 4: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels - Test method for cooling capacity
Třídící znak: 061130Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14037-2
Kat. čís.: 503910
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C - Part 2: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating - Test method for thermal output
Třídící znak: 061130Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513235)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN 14037-3
Kat. čís.: 502576
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním
Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C - Part 3: Prefabricated ceiling mounted radiant panels for space heating - Rating method and evaluation of radiant thermal output
Třídící znak: 061130Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14037-1 ed. 2
Kat. čís.: 502573
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky
Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C - Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating - Technical specifications and requirements
Třídící znak: 061130Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 215
Kat. čís.: 510148
Termostatické ventily pro otopná tělesa - Požadavky a zkušební metody
Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods
Třídící znak: 061150Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16313
Kat. čís.: 93437
Napojení otopných a chladicích ploch - Rozebíratelné spojení s vnějším závitem G 3/4 A a vnitřním kuželem
Connections for heating and cooling appliances - Detachable connection with outside threaded pipe G 3/4 A and inside cone
Třídící znak: 061151Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 06 1160
Kat. čís.: 727
Vsuvky pro otopné články
Nipples for heating elements
Třídící znak: 061160Datum vydání:     Cena: 32 Kč
  
ČSN EN 16430-1
Kat. čís.: 97821
Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory - Část 1: Technické specifikace a požadavky
Fan assisted radiators, convectors and trench convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
Třídící znak: 061170Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16430-3
Kat. čís.: 97266
Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 3: Zkoušky a vyhodnocování chladicího výkonu
Fan assisted radiators, convectors and trench convectors - Part 3: Test method and rating for cooling capacity
Třídící znak: 061170Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>