TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 206 produktů
Aktuální strana 3 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TR 15316-6-1
Kat. čís.: 505318
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Energy performance of buildings- Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-1: Explanation and justification of EN 15316-1, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15316-4-1
Kat. čís.: 509870
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, M8-8-1
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15316-4-2
Kat. čís.: 509871
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15316-4-3
Kat. čís.: 508725
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar and photovoltaic systems, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
Třídící znak: 060401Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TR 15378-4
Kat. čís.: 506988
Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10
Energy performance of buildings - Heating systems and DHW in buildings - Part 4: Explanation and justification of EN 15378-3, Module M3-10, M8-10
Třídící znak: 060402Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15378-1
Kat. čís.: 505868
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11
Energy performance of buildings - Heating systems and DHW in buildings - Part 1: Inspection of boilers, heating systems and DHW, Module M3-11, M8-11
Třídící znak: 060402Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15378-3
Kat. čís.: 507303
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10
Energy performance of buildings - Heating and DHW systems in buildings - Part 3: Measured energy performance, Module M3-10, M8-10
Třídící znak: 060402Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TR 15378-2
Kat. čís.: 505306
Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11
Energy performance of buildings - Heating systems and DHW in buildings - Part 2: Explanation and justification of EN 15378-1, Module M3-11 and M8-11
Třídící znak: 060402Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17423
Kat. čís.: 511875
Energetická náročnost budov - Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 - Obecné zásady, Modul M1-7
Energy performance of buildings - Determination and reporting of Primary Energy Factors (PEF) and CO2 emission coefficient - General Principles, Module M1-7
Třídící znak: 060403Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15450
Kat. čís.: 89300
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly
Heating systems in buildings - Design of heat pump heating systems
Třídící znak: 060404Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15459-1
Kat. čís.: 504684
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14
Energy Performance of Buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 1: Calculation procedures, Module M1-14
Třídící znak: 060405Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TR 15459-2
Kat. čís.: 505305
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14
Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 2: Explanation and justification of EN 15459-1, Module M1- 14
Třídící znak: 060405Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24194
Kat. čís.: 515955
Nová
Solární energie - Kolektorová pole - Kontrola výkonu
Třídící znak: 060406Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11855-3
Kat. čís.: 513700
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování
Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning
Třídící znak: 060407Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11855-4
Kat. čís.: 513701
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS)
Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS)
Třídící znak: 060407Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11855-5
Kat. čís.: 513702
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy - Část 5: Instalace
Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation
Třídící znak: 060407Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11855-1
Kat. čís.: 513914
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody
Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definitions, symbols, and comfort criteria
Třídící znak: 060407Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11855-2
Kat. čís.: 513915
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu
Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity
Třídící znak: 060407Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12170
Kat. čís.: 68240
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu
Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems requiring a trained operator
Třídící znak: 060810Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12171
Kat. čís.: 68239
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu
Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems not requiring a trained operator
Třídící znak: 060811Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>