TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 200 produktů
Aktuální strana 10 z 10

Předchozí strana

ČSN EN 203-2-10
Kat. čís.: 79411
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně
Gas heated catering equipment - Part 2-10: Specific requirements - Chargrills
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 203-3
Kat. čís.: 84862
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska
Gas heated catering equipment - Part 3: Materials and parts in contact with food and other sanitary aspects
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15181+A1
Kat. čís.: 510687
Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva
Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens
Třídící znak: 061905Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17082
Kat. čís.: 509193
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW
Domestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW
Třídící znak: 061910Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12669
Kat. čís.: 61204
Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů
Direct gas-fired hot air blowers for use in greenhouses and supplementary non-domestic space heating
Třídící znak: 061920Datum vydání: 01.03.2001  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50465 ed. 2
Kat. čís.: 97649
Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
Gas appliances - Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW
Třídící znak: 061930Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510096)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN 06 1950
Kat. čís.: 24783
Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy
Industrial gas heating appliances. Technical regulations
Třídící znak: 061950Datum vydání: 01.02.1992  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 06 3000
Kat. čís.: 17021
Průmyslové palivové pece. Termíny a definice
Industrial fuel furnaces. Terms and definitions
Třídící znak: 063000Datum vydání: 01.02.1995  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 06 3003
Kat. čís.: 24785
Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení
Industrial gas-fired furnaces. Basic regulations
Třídící znak: 063003Datum vydání:   Náhled normy Cena: 391 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 39067)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1988  
  
ČSN 06 3006
Kat. čís.: 24786
Třídění průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů
Classification of the fuel industrial furnaces for heating and heat treatment of metals
Třídící znak: 063006Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 06 3007
Kat. čís.: 16031
Podmínky hospodárného provozu průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů
Specification of economy operation of fuel industrial furnaces for heating and heat treatment of metals
Třídící znak: 063007Datum vydání: 01.05.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 06 3010
Kat. čís.: 17915
Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů
Thermal balances of fuel industrial furnaces for heating and heat treatment of metals
Třídící znak: 063010Datum vydání: 01.09.1995  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 06 3090
Kat. čís.: 77495
Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
Incineration plant for waste disposal and waste energy recovery
Třídící znak: 063090Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN EN 746-4
Kat. čís.: 60283
Průmyslová tepelná zařízení - Část 4: Zvláštní bezpečnostní požadavky na galvanizační tepelná zařízení
Industrial thermoprocessing equipment - Part 4: Particular safety requirements for hot dip galvanising thermoprocessing equipment
Třídící znak: 065011Datum vydání: 01.11.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 746-8
Kat. čís.: 62632
Průmyslová tepelná zařízení - Část 8: Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení pro kalení
Industrial thermoprocessing equipment - Part 8: Particular safety requirements for quenching equipment
Třídící znak: 065011Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 746-5
Kat. čís.: 62631
Průmyslová tepelná zařízení - Část 5: Zvláštní bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení se solnými lázněmi
Industrial thermoprocessing equipment - Part 5: Particular safety requirements for salt bath thermoprocessing equipment
Třídící znak: 065011Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 746-2
Kat. čís.: 87876
Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy
Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems
Třídící znak: 065011Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 746-1+A1
Kat. čís.: 85754
Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení
Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment
Třídící znak: 065011Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 746-3
Kat. čís.: 514360
Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér
Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases
Třídící znak: 065011Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1547+A1
Kat. čís.: 85756
Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení
Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment
Třídící znak: 065021Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10