TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 10 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 203-2-3
Kat. čís.: 97316
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle
Gas heated catering equipment - Part 2-3: Specific requirements - Boiling pans
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 203-2-6
Kat. čís.: 75400
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů
Gas heated catering equipment - Part 2-6: Specific requirements - Hot water heaters for beverage
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 203-2-8
Kat. čís.: 75401
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)
Gas heated catering equipment - Part 2-8: Specific requirements - Brat pans and paëlla cookers
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 203-2-9
Kat. čís.: 75402
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače
Gas heated catering equipment - Part 2-9: Specific requirements - Solid tops, warming plates and griddles
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 203-2-10
Kat. čís.: 79411
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně
Gas heated catering equipment - Part 2-10: Specific requirements - Chargrills
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 203-3
Kat. čís.: 84862
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska
Gas heated catering equipment - Part 3: Materials and parts in contact with food and other sanitary aspects
Třídící znak: 061901Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15181+A1
Kat. čís.: 510687
Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva
Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens
Třídící znak: 061905Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17082
Kat. čís.: 509193
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW
Domestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW
Třídící znak: 061910Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 1420 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12669
Kat. čís.: 61204
Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů
Direct gas-fired hot air blowers for use in greenhouses and supplementary non-domestic space heating
Třídící znak: 061920Datum vydání: 01.03.2001  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50465 ed. 2
Kat. čís.: 97649
Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
Gas appliances - Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW
Třídící znak: 061930Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510096)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN 06 1950
Kat. čís.: 24783
Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy
Industrial gas heating appliances. Technical regulations
Třídící znak: 061950Datum vydání: 01.02.1992  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 06 3000
Kat. čís.: 17021
Průmyslové palivové pece. Termíny a definice
Industrial fuel furnaces. Terms and definitions
Třídící znak: 063000Datum vydání: 01.02.1995  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 06 3003
Kat. čís.: 24785
Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení
Industrial gas-fired furnaces. Basic regulations
Třídící znak: 063003Datum vydání:   Náhled normy Cena: 391 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 39067)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1988  
  
ČSN 06 3006
Kat. čís.: 24786
Třídění průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů
Classification of the fuel industrial furnaces for heating and heat treatment of metals
Třídící znak: 063006Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 06 3007
Kat. čís.: 16031
Podmínky hospodárného provozu průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů
Specification of economy operation of fuel industrial furnaces for heating and heat treatment of metals
Třídící znak: 063007Datum vydání: 01.05.1994  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 06 3010
Kat. čís.: 17915
Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů
Thermal balances of fuel industrial furnaces for heating and heat treatment of metals
Třídící znak: 063010Datum vydání: 01.09.1995  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 06 3090
Kat. čís.: 77495
Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
Incineration plant for waste disposal and waste energy recovery
Třídící znak: 063090Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN EN 746-4
Kat. čís.: 60283
Průmyslová tepelná zařízení - Část 4: Zvláštní bezpečnostní požadavky na galvanizační tepelná zařízení
Industrial thermoprocessing equipment - Part 4: Particular safety requirements for hot dip galvanising thermoprocessing equipment
Třídící znak: 065011Datum vydání: 01.11.2000  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 746-8
Kat. čís.: 62632
Průmyslová tepelná zařízení - Část 8: Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení pro kalení
Industrial thermoprocessing equipment - Part 8: Particular safety requirements for quenching equipment
Třídící znak: 065011Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 746-5
Kat. čís.: 62631
Průmyslová tepelná zařízení - Část 5: Zvláštní bezpečnostní požadavky na tepelná zařízení se solnými lázněmi
Industrial thermoprocessing equipment - Part 5: Particular safety requirements for salt bath thermoprocessing equipment
Třídící znak: 065011Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11  Další strana >>