TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 207 produktů
Aktuální strana 1 z 11

Další strana >>

ČSN EN 12828+A1
Kat. čís.: 96137
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav
Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems
Třídící znak: 060205Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TR 12831-2
Kat. čís.: 505307
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 2: Explanation and justification of EN 12831-1, Module M3-3
Třídící znak: 060206Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TR 12831-4
Kat. čís.: 505308
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 4: Explanation and justification of EN 12831-3, Module M8-2, M8-3
Třídící znak: 060206Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12831-3
Kat. čís.: 506293
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3
Třídící znak: 060206Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12831-1
Kat. čís.: 505721
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3
Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 1: Space heating load, Module M3-3
Třídící znak: 060206Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513234)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN 17175
Kat. čís.: 509191
Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Gas-fired overhead radiant strip heaters and multi-burner continuous radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency
Třídící znak: 060216Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 1626 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 416
Kat. čís.: 513116
Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost
Gas-fired overhead radiant tube heaters and radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency
Třídící znak: 060217Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 1147 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 419
Kat. čís.: 512444
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Gas-fired overhead luminous radiant heaters for non-domestic use - Safety and energy efficiency
Třídící znak: 060218Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 939 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13410
Kat. čís.: 64540
Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností
Gas-fired overhead radiant heaters - Ventilation requirements for non-domestic premises
Třídící znak: 060219Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66067)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2002  
  
ČSN 06 0220
Kat. čís.: 76293
Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy
Heating systems in buildings - Dynamic behaviour
Třídící znak: 060220Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN 06 0310
Kat. čís.: 95777
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
Heating systems in buildings - Design and installation
Třídící znak: 060310Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 98187)ZrušenáCena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.09.2015Datum zrušení:  01.10.2017 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 502977)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.09.2017  
  
ČSN EN 1264-1
Kat. čís.: 515906
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols
Třídící znak: 060315Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1264-5
Kat. čís.: 515907
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Determination of the thermal output for wall and ceiling heating and for floor, wall and ceiling cooling
Třídící znak: 060315Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1264-2
Kat. čís.: 516241
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Methods for the determination of the thermal output using calculations and experimental tests
Třídící znak: 060315Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1264-3
Kat. čís.: 516242
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning
Třídící znak: 060315Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1264-4
Kat. čís.: 516621
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace
Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation
Třídící znak: 060315Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 06 0320
Kat. čís.: 76296
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
Heating systems in buildings - Generation of domestic hot water - Designing
Třídící znak: 060320Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN EN 12098-1
Kat. čís.: 503912
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8
Třídící znak: 060330Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12098-3
Kat. čís.: 503911
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8
Třídící znak: 060330Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12098-5
Kat. čís.: 512474
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy - Moduly M3-5,6,7,8
Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8
Třídící znak: 060330Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>