TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 528 produktů
Aktuální strana 1 z 27

Další strana >>

ČSN 80 0001
Kat. čís.: 95482
Textilie - Základní třídění a základní názvy
Textiles - Fundamental classification and terminology
Třídicí znak: 800001Vydána: 1.7.2014  Náhled normy Cena: 169 Kč
  
ČSN EN ISO 9092
Kat. čís.: 90631
Textilie - Netkané textilie - Definice
Textiles - Nonwovens - Definition
Třídicí znak: 800002Vydána: 1.6.2012  Náhled normy Cena: 113 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3758
Kat. čís.: 91694
Textilie - Symboly pro ošetřování
Textiles - Care labelling code using symbols
Třídicí znak: 800005Vydána: 1.11.2012  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23606
Kat. čís.: 83661
Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby
Textiles - Knitted fabrics - Representation and pattern design (ISO 23606:2009)
Třídicí znak: 800006Vydána: 1.8.2009  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 30023
Kat. čís.: 94107
Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní
Textiles - Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered
Třídicí znak: 800007Vydána: 1.11.2013  Náhled normy Cena: 203 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2076
Kat. čís.: 95642
Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy
Textiles - Man-made fibres - Generic names
Třídicí znak: 800010Vydána: 1.8.2014  Náhled normy Cena: 299 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8159
Kat. čís.: 15269
Textilie. Tvary vláken a nití. Slovník
Textiles. Morfology of fibres and yarns. Vocabulary
Třídicí znak: 800011Vydána: 1.1.1994  Náhled normy Cena: 113 Kč
  
ČSN EN ISO 4921
Kat. čís.: 64415
Pletení - Základní pojmy - Slovník
Knitting - Basic concepts - Vocabulary (ISO 4921:2000)
Třídicí znak: 800013Vydána: 1.7.2002    Cena: 385 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8388
Kat. čís.: 68714
Pleteniny - Druhy - Slovník
Knitted fabrics - Types - Vocabulary
Třídicí znak: 800014Vydána: 1.1.2004    Cena: 704 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 80 0016
Kat. čís.: 31477
Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad
Nomenclature for appearance defects of fabrics
Třídicí znak: 800016Vydána: 1.3.1988  Náhled normy Cena: 113 Kč
  
ČSN 80 0018
Kat. čís.: 32310
Zátažné a osnovní pletařské vazby. Terminologie
Warp and weft knitted fabrics structures. Terminology
Třídicí znak: 800018Vydána: 1.11.1993    Cena: 385 Kč
  
ČSN 80 0020
Kat. čís.: 5672
Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik
Weaves and weaves technique. Terminology
Třídicí znak: 800020Vydána:     Cena: 496 Kč
  
ČSN 80 0021
Kat. čís.: 31478
Názvosloví a charakteristika tkanin
Nomenclature and characteristics of woven fabrics
Třídicí znak: 800021Vydána: 1.8.1989    Cena: 473 Kč
  
ČSN 80 0023
Kat. čís.: 31479
Názvosloví vad stuhařských a prýmkařských výrobků
Ribbon and ribbon-like products. Terminology of faults
Třídicí znak: 800023Vydána:     Cena: 113 Kč
  
ČSN 80 0025
Kat. čís.: 5673
Názvosloví vad tkanin
Nomenclature for defects in fabrics
Třídicí znak: 800025Vydána:   Náhled normy Cena: 113 Kč
  
ČSN 80 0026
Kat. čís.: 31480
Textilné nite. Názvy a definície chýb
Textile threads. Names and definition of faults
Třídicí znak: 800026Vydána: 1.7.1989    Cena: 113 Kč
  
ČSN 80 0027
Kat. čís.: 31481
Textilní suroviny. Názvosloví v oblasti lněné suroviny
Textile raw materials. Terminology in the field of flax raw materials
Třídicí znak: 800027Vydána: 1.6.1991    Cena: 113 Kč
  
ČSN 80 0028
Kat. čís.: 31482
Názvosloví v průmyslu lýkových vláken. Oblast technologie tíren a přádelen
Terminology of scutching and spinning of bast fibres
Třídicí znak: 800028Vydána: 1.9.1991    Cena: 203 Kč
  
ČSN ISO 8160
Kat. čís.: 15077
Textilie. Tvarované nitě. Slovník
Textiles. Textured filament yarns. Vocabulary
Třídicí znak: 800029Vydána: 1.12.1993  Náhled normy Cena: 113 Kč
  
ČSN 80 0030
Kat. čís.: 31483
Chemická vlákna. Názvosloví vad chemických vláken
Terminology relating to defects of man-made fibres
Třídicí znak: 800030Vydána: 1.4.1986    Cena: 60 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>