SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 405 produktů
Aktuální strana 9 z 21

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14329
Kat. čís.: 70886
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Resistance welding - Destructive tests of welds - Failure types and geometric measurements for resistance spot, seam and projection welds
Třídící znak: 051135Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17653
Kat. čís.: 92466
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů
Resistance welding - Destructive tests on welds in metallic materials - Torsion test of resistance spot welds
Třídící znak: 051136Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17654
Kat. čís.: 90425
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška tlakem odporových švových svarů
Resistance welding - Destructive tests of welds - Pressure test of resistance seam welds
Třídící znak: 051137Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17655
Kat. čís.: 69535
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu
Destructive tests on welds in metallic materials - Method for taking samples for delta ferrite measurement
Třídící znak: 051138Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22826
Kat. čís.: 513427
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti úzkých spojů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (Zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa)
Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing of narrow joints welded by laser and electron beam (Vickers and Knoopa hardness tests)
Třídící znak: 051138Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14324
Kat. čís.: 70885
Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu
Resistance spot welding - Destructive tests of welds - Method for the fatigue testing of spot welded joints
Třídící znak: 051139Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9018
Kat. čís.: 99379
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů
Destructive tests on welds in metallic materials - Tensile test on cruciform and lapped joints
Třídící znak: 051140Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17642-1
Kat. čís.: 73139
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně
Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 1: General
Třídící znak: 051142Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17642-2
Kat. čís.: 74399
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 2: Self- restraint tests
Třídící znak: 051142Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17642-3
Kat. čís.: 74400
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí
Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 3: Externally loaded tests
Třídící znak: 051142Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17641-1
Kat. čís.: 73144
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně
Destructive tests on welds in metallic materials - Hot cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 1: General
Třídící znak: 051143Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17641-2
Kat. čís.: 99378
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
Destructive tests on welds in metallic materials - Hot cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 2: Self-restraint tests
Třídící znak: 051143Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 05 1144
Kat. čís.: 24601
Zváranie. Zvarové spoje. Skúšanie ocelí na odolnosť proti žíhacej praskavosti
Reheat cracking susceptibility testing of welded steels
Třídící znak: 051144Datum vydání: 01.12.1990    Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 14271
Kat. čís.: 505053
Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů
Resistance welding - Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds
Třídící znak: 051145Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17636-1
Kat. čís.: 516690
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film
Třídící znak: 051150Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17636-2
Kat. čís.: 517330
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors
Třídící znak: 051150Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 638 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 1155
Kat. čís.: 24602
Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem
Determination of weld defects on radiographs by defectometer
Třídící znak: 051155Datum vydání:     Cena: 195 Kč
  
ČSN EN ISO 17635
Kat. čís.: 505881
Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály
Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials
Třídící znak: 051170Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17640
Kat. čís.: 509351
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment
Třídící znak: 051171Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19285
Kat. čís.: 505065
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) - Stupně přípustnosti
Non-destructive testing of welds - Phased array ultrasonic testing (PAUT) - Acceptance levels
Třídící znak: 051172Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>