SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 399 produktů
Aktuální strana 9 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14324
Kat. čís.: 70885
Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu
Resistance spot welding - Destructive tests of welds - Method for the fatigue testing of spot welded joints
Třídící znak: 051139Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9018
Kat. čís.: 99379
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů
Destructive tests on welds in metallic materials - Tensile test on cruciform and lapped joints
Třídící znak: 051140Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17642-2
Kat. čís.: 74399
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 2: Self- restraint tests
Třídící znak: 051142Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17642-3
Kat. čís.: 74400
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí
Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 3: Externally loaded tests
Třídící znak: 051142Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17642-1
Kat. čís.: 73139
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně
Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 1: General
Třídící znak: 051142Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17641-1
Kat. čís.: 73144
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně
Destructive tests on welds in metallic materials - Hot cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 1: General
Třídící znak: 051143Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17641-2
Kat. čís.: 99378
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí
Destructive tests on welds in metallic materials - Hot cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 2: Self-restraint tests
Třídící znak: 051143Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 05 1144
Kat. čís.: 24601
Zváranie. Zvarové spoje. Skúšanie ocelí na odolnosť proti žíhacej praskavosti
Reheat cracking susceptibility testing of welded steels
Třídící znak: 051144Datum vydání: 01.12.1990    Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 14271
Kat. čís.: 505053
Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů
Resistance welding - Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds
Třídící znak: 051145Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17636-1
Kat. čís.: 93758
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film
Třídící znak: 051150Datum vydání: 01.09.2013Datum zrušení: 01.02.2023 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17636-2
Kat. čís.: 93759
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors
Třídící znak: 051150Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17636-1
Kat. čís.: 516048
Nová
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film
Třídící znak: 051150Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 05 1155
Kat. čís.: 24602
Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem
Determination of weld defects on radiographs by defectometer
Třídící znak: 051155Datum vydání:     Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 17635
Kat. čís.: 505881
Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály
Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials
Třídící znak: 051170Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17640
Kat. čís.: 509351
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment
Třídící znak: 051171Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20601
Kat. čís.: 507114
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology for thin-walled steel components
Třídící znak: 051172Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19285
Kat. čís.: 505065
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) - Stupně přípustnosti
Non-destructive testing of welds - Phased array ultrasonic testing (PAUT) - Acceptance levels
Třídící znak: 051172Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11666
Kat. čís.: 507981
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Úrovně přípustnosti
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels
Třídící znak: 051172Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23279
Kat. čís.: 505067
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization of discontinuities in welds
Třídící znak: 051173Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9764
Kat. čís.: 16726
Nedestruktivní zkoušení. Odporově a indukčně svařované ocelové trubky pro tlakové použití. Ultrazvukové zkoušení svarů pro zjištění podélných vad
Nondestructive testing. Electric resistance and induction welded steel tubes for pressure purposes. Ultrasonic testing of weld seam for the detection of longitudinal imperfections
Třídící znak: 051174Datum vydání: 01.10.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>