SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 398 produktů
Aktuální strana 8 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 10042
Kat. čís.: 505918
Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality
Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections
Třídící znak: 051111Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14272
Kat. čís.: 511874
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů
Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for cross tension testing of resistance spot and embossed projection welds
Třídící znak: 051111Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14273
Kat. čís.: 500545
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for tensile shear testing resistance spot and embossed projection welds
Třídící znak: 051112Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14323
Kat. čís.: 98153
Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem
Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for impact tensile shear test and cross-tension testing of resistance spot and embossed projection welds
Třídící znak: 051113Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12996
Kat. čís.: 94843
Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů
Mechanical joining - Destructive testing of joints - Specimen dimensions and test procedure for tensile shear testing of single joints
Třídící znak: 051114Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4136
Kat. čís.: 92637
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem
Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test
Třídící znak: 051121Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509401)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2020  
  
ČSN EN ISO 5173
Kat. čís.: 86998
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem
Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests
Třídící znak: 051124Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90619)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.05.2012  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87600)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2011  
  
ČSN EN ISO 9016
Kat. čís.: 92562
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení
Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test specimen location, notch orientation and examination
Třídící znak: 051125Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5178
Kat. čís.: 509840
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů
Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints
Třídící znak: 051126Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9017
Kat. čís.: 506297
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením
Destructive tests on welds in metallic materials - Fracture test
Třídící znak: 051127Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17639
Kat. čís.: 94845
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů
Destructive tests on welds in metallic materials - Makroscopic and microscopic examination of welds
Třídící znak: 051128Datum vydání: 01.03.2014Datum zrušení: 01.10.2022 Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17639
Kat. čís.: 514921
Nová
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů
Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds
Třídící znak: 051128Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10447
Kat. čís.: 98152
Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů
Resistance welding - Testing of welds - Peel and chisel testing of resistance spot and projection welds
Třídící znak: 051129Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9015-2
Kat. čís.: 505901
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů
Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing - Part 2: Microhardness testing of welded joints
Třídící znak: 051134Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9015-1
Kat. čís.: 88576
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním
Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing - Part 1: Hardness test on arc welded joints
Třídící znak: 051134Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14329
Kat. čís.: 70886
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Resistance welding - Destructive tests of welds - Failure types and geometric measurements for resistance spot, seam and projection welds
Třídící znak: 051135Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17653
Kat. čís.: 92466
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů
Resistance welding - Destructive tests on welds in metallic materials - Torsion test of resistance spot welds
Třídící znak: 051136Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17654
Kat. čís.: 90425
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška tlakem odporových švových svarů
Resistance welding - Destructive tests of welds - Pressure test of resistance seam welds
Třídící znak: 051137Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17655
Kat. čís.: 69535
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu
Destructive tests on welds in metallic materials - Method for taking samples for delta ferrite measurement
Třídící znak: 051138Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22826
Kat. čís.: 513427
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti úzkých spojů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (Zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa)
Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing of narrow joints welded by laser and electron beam (Vickers and Knoopa hardness tests)
Třídící znak: 051138Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>