SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 406 produktů
Aktuální strana 8 z 21

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14732
Kat. čís.: 95121
Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů
Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials
Třídící znak: 050730Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15792-1
Kat. čís.: 512301
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu
Welding consumables - Test methods - Part 1: Preparation of all-weld metal test pieces and specimens in steel, nickel and nickel alloys
Třídící znak: 051102Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15792-2
Kat. čís.: 512300
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli
Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test pieces and specimens in steel
Třídící znak: 051102Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15792-3
Kat. čís.: 89512
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů
Welding consumables - Test methods - Part 3: Classification testing of positional capacity and root penetration of welding consumables in a fillet weld
Třídící znak: 051102Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3690
Kat. čís.: 509409
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu
Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in arc weld metal
Třídící znak: 051105Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18592
Kat. čís.: 509051
Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků
Resistance welding - Destructive testing of welds - Method for the fatigue testing of multi-spot-welded specimens
Třídící znak: 051109Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14270
Kat. čís.: 500547
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds
Třídící znak: 051110Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14272
Kat. čís.: 511874
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů
Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for cross tension testing of resistance spot and embossed projection welds
Třídící znak: 051111Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10042
Kat. čís.: 505918
Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality
Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections
Třídící znak: 051111Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14273
Kat. čís.: 500545
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for tensile shear testing resistance spot and embossed projection welds
Třídící znak: 051112Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14323
Kat. čís.: 98153
Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem
Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for impact tensile shear test and cross-tension testing of resistance spot and embossed projection welds
Třídící znak: 051113Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12996
Kat. čís.: 94843
Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů
Mechanical joining - Destructive testing of joints - Specimen dimensions and test procedure for tensile shear testing of single joints
Třídící znak: 051114Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4136
Kat. čís.: 516429
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem
Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test
Třídící znak: 051121Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5173
Kat. čís.: 517272
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem
Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests
Třídící znak: 051124Datum vydání: 01.08.2023Datum zrušení: 01.11.2023 Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5173
Kat. čís.: 518110
Nová
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem
Třídící znak: 051124Datum vydání: 01.10.2023    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9016
Kat. čís.: 516068
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení
Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test specimen location, notch orientation and examination
Třídící znak: 051125Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5178
Kat. čís.: 509840
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů
Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints
Třídící znak: 051126Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9017
Kat. čís.: 506297
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením
Destructive tests on welds in metallic materials - Fracture test
Třídící znak: 051127Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17639
Kat. čís.: 515919
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů
Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds
Třídící znak: 051128Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10447
Kat. čís.: 516867
Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů
Resistance welding - Testing of welds - Peel and chisel testing of resistance spot and projection welds
Třídící znak: 051129Datum vydání: 01.06.2023Datum zrušení: 01.11.2023 Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>