SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 396 produktů
Aktuální strana 7 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 17652-1
Kat. čís.: 70181
Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky
Welding - Test for shop primers in relation to welding and allied processes - Part 1: General requirements
Třídící znak: 050685Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14717
Kat. čís.: 75766
Svařování a příbuzné procesy - Environmentální kontrolní seznam
Welding and allied processes - Environmental check list
Třídící znak: 050690Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62822-2
Kat. čís.: 501342
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení vzhledem k expozici člověka elektromagnetickým polem (0 Hz až 300 GHz) - Část 2: Oblouková svařovací zařízení
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 2: Arc welding equipment
Třídící znak: 050694Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62822-1
Kat. čís.: 507496
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz - 300 GHz) - Část 1: Norma skupiny výrobků
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 1: Product family standard
Třídící znak: 050694Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 62822-3
Kat. čís.: 505405
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 3: Resistance welding equipment
Třídící znak: 050694Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 50444
Kat. čís.: 84551
Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy
Basic standard for the evaluation of human exposure to electromagnetic fields from equipment for arc welding and allied processes
Třídící znak: 050696Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 25980
Kat. čís.: 97271
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování
Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes
Třídící znak: 050703Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 05 0705
Kat. čís.: 62493
Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
Training of workers and basic courses for welders
Třídící znak: 050705Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 82228)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.11.2008  
  
ČSN EN 287-6
Kat. čís.: 506295
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina
Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast irons
Třídící znak: 050711Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9606-1
Kat. čís.: 505242
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
Třídící znak: 050711Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9606-2
Kat. čís.: 74345
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny
Qualification test of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminimum and aluminium alloys
Třídící znak: 050712Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9606-3
Kat. čís.: 58688
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 3: Copper and coppper alloys
Třídící znak: 050713Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 60962)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2001  
  
ČSN EN ISO 9606-4
Kat. čís.: 58689
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4: Nickel and nickel alloys
Třídící znak: 050714Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 60963)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2001  
  
ČSN EN ISO 9606-5
Kat. čís.: 61205
Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu
Aproval testing of welders - Fusion welding- Part 5: Titanium and titanium alloys, zirconium and zirconium alloys
Třídící znak: 050715Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 24394
Kat. čís.: 511605
Svařování pro letecké aplikace - Zkoušky svářečů a svářečských operátorů - Tavné svařování kovových součástí
Welding for aerospace applications - Qualification test for welders and welding operators - Fusion welding of metallic components
Třídící znak: 050719Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 15618-2
Kat. čís.: 68174
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 2: Svářeči-potápěči a svářečtí operátoři pro hyperbarické svařování za sucha
Qualification testing of welders for under-water welding - Part 2: Diver-welders and welding operators for hyperbaric dry welding (ISO 15618-2:2001)
Třídící znak: 050720Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15618-1
Kat. čís.: 506475
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra
Qualification testing of welders for underwater welding - Part 1: Hyperbaric wet welding
Třídící znak: 050720Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13067
Kat. čís.: 514169
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů
Třídící znak: 050722Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14732
Kat. čís.: 95121
Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů
Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials
Třídící znak: 050730Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15792-3
Kat. čís.: 89512
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů
Welding consumables - Test methods - Part 3: Classification testing of positional capacity and root penetration of welding consumables in a fillet weld
Třídící znak: 051102Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>