SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 396 produktů
Aktuální strana 7 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 25980
Kat. čís.: 97271
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování
Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes
Třídící znak: 050703Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 05 0705
Kat. čís.: 62493
Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
Training of workers and basic courses for welders
Třídící znak: 050705Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 358 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 82228)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.11.2008  
  
ČSN EN 287-6
Kat. čís.: 506295
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina
Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast irons
Třídící znak: 050711Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9606-1
Kat. čís.: 505242
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
Třídící znak: 050711Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9606-2
Kat. čís.: 74345
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny
Qualification test of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminimum and aluminium alloys
Třídící znak: 050712Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9606-3
Kat. čís.: 58688
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 3: Copper and coppper alloys
Třídící znak: 050713Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 60962)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2001  
  
ČSN EN ISO 9606-4
Kat. čís.: 58689
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu
Approval testing of welders - Fusion welding - Part 4: Nickel and nickel alloys
Třídící znak: 050714Datum vydání: 01.08.2000  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 60963)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2001  
  
ČSN EN ISO 9606-5
Kat. čís.: 61205
Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu
Aproval testing of welders - Fusion welding- Part 5: Titanium and titanium alloys, zirconium and zirconium alloys
Třídící znak: 050715Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 24394
Kat. čís.: 511605
Svařování pro letecké aplikace - Zkoušky svářečů a svářečských operátorů - Tavné svařování kovových součástí
Welding for aerospace applications - Qualification test for welders and welding operators - Fusion welding of metallic components
Třídící znak: 050719Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 599 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 15618-2
Kat. čís.: 68174
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 2: Svářeči-potápěči a svářečtí operátoři pro hyperbarické svařování za sucha
Qualification testing of welders for under-water welding - Part 2: Diver-welders and welding operators for hyperbaric dry welding (ISO 15618-2:2001)
Třídící znak: 050720Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15618-1
Kat. čís.: 506475
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra
Qualification testing of welders for underwater welding - Part 1: Hyperbaric wet welding
Třídící znak: 050720Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13067
Kat. čís.: 514169
Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů
Plastics welding personnel - Qualification of welders - Thermoplastics welded assemblies
Třídící znak: 050722Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14732
Kat. čís.: 95121
Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů
Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials
Třídící znak: 050730Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15792-3
Kat. čís.: 89512
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů
Welding consumables - Test methods - Part 3: Classification testing of positional capacity and root penetration of welding consumables in a fillet weld
Třídící znak: 051102Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15792-2
Kat. čís.: 512300
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli
Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test pieces and specimens in steel
Třídící znak: 051102Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15792-1
Kat. čís.: 512301
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu
Welding consumables - Test methods - Part 1: Preparation of all-weld metal test pieces and specimens in steel, nickel and nickel alloys
Třídící znak: 051102Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3690
Kat. čís.: 509409
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu
Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in arc weld metal
Třídící znak: 051105Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18592
Kat. čís.: 509051
Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků
Resistance welding - Destructive testing of welds - Method for the fatigue testing of multi-spot-welded specimens
Třídící znak: 051109Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14270
Kat. čís.: 500547
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds
Třídící znak: 051110Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10042
Kat. čís.: 505918
Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality
Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections
Třídící znak: 051111Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>