SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 398 produktů
Aktuální strana 5 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14731
Kat. čís.: 509361
Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti
Welding coordination - Tasks and responsibilities
Třídící znak: 050330Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3834-5
Kat. čís.: 515336
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na kvalitu podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4
Třídící znak: 050331Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3834-1
Kat. čís.: 514825
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
Třídící znak: 050331Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3834-2
Kat. čís.: 514826
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Komplexní požadavky na kvalitu
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements
Třídící znak: 050331Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3834-4
Kat. čís.: 514828
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na kvalitu
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements
Třídící znak: 050331Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3834-3
Kat. čís.: 514827
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na kvalitu
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements
Třídící znak: 050331Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CEN ISO/TR 3834-6
Kat. čís.: 80729
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 6: Návod k zavedení ISO 3834
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834
Třídící znak: 050331Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14554-2
Kat. čís.: 96252
Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na jakost
Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 2: Elementary quality requirements
Třídící znak: 050332Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14554-1
Kat. čís.: 96253
Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Vyšší požadavky na jakost
Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 1: Comprehensive quality requirements
Třídící znak: 050332Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13919-2
Kat. čís.: 513833
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů kvality - Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď
Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium, magnesium and their alloys and pure copper
Třídící znak: 050335Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13919-1
Kat. čís.: 511672
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys
Třídící znak: 050335Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12074
Kat. čís.: 62944
Svařovací materiály - Požadavky jakosti pro výrobu, dodávky a distribuci materiálů pro svařování a příbuzné procesy
Welding consumables - Quality requirements for manufacture, supply and distribution of consumables for welding and allied processes
Třídící znak: 050340Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14344
Kat. čís.: 86789
Svařovací materiály - Opatřování přídavných materiálů a tavidel
Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes
Třídící znak: 050341Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 0600
Kat. čís.: 28542
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk
Welding Safety measures for welding of metals Design and preparation of workplaces
Třídící znak: 050600Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 502 Kč
  
ČSN 05 0601
Kat. čís.: 32684
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka
Welding Safety measures for welding of metals Performance
Třídící znak: 050601Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 17151)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 18744)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.1996  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 57027)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.1999  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 507971)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2019  
  
ČSN 05 0610
Kat. čís.: 28594
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
Welding Safety measures for flame welding and cutting of metals
Třídící znak: 050610Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18388)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.10.1995  
  
ČSN 05 0630
Kat. čís.: 28595
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
Welding Safety measures for arc welding of metals
Třídící znak: 050630Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 55557)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.04.1999  
  
ČSN 05 0650
Kat. čís.: 28596
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov
Welding Safety measures for resistance welding
Třídící znak: 050650Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 05 0661
Kat. čís.: 28543
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov
Welding. Safety measures for friction welding
Třídící znak: 050661Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 05 0671
Kat. čís.: 28544
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov
Welding. Safety measures for laser beam welding
Třídící znak: 050671Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>