SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 398 produktů
Aktuální strana 4 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15614-4
Kat. čís.: 75546
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of aluminium castings
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 81108)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2008  
  
ČSN EN ISO 15614-10
Kat. čís.: 74551
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 10: Hyperbarické svařování za sucha
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 10: Hyperbaric dry welding
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-11
Kat. čís.: 67247
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-3
Kat. čís.: 82271
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.11.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-6
Kat. čís.: 77631
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 6: Arc and gas welding of copper and its alloys
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.02.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-7
Kat. čís.: 510285
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-13
Kat. čís.: 514354
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.06.2022Datum zrušení: 01.10.2022 Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15614-13
Kat. čís.: 515549
Nová
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-12
Kat. čís.: 515566
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding
Třídící znak: 050313Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15614-2
Kat. čís.: 74948
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys
Třídící znak: 050314Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15610
Kat. čís.: 71159
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables
Třídící znak: 050315Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15611
Kat. čís.: 71175
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on previous welding experience
Třídící znak: 050316Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15612
Kat. čís.: 508254
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification by adoption of a standard welding procedure
Třídící znak: 050317Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15613
Kat. čís.: 73336
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování
Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test
Třídící znak: 050318Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 288-9
Kat. čís.: 58647
Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu
Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 9: Welding procedure test for pipeline welding on land and offshore site butt welding of transmission pipelines
Třídící znak: 050319Datum vydání: 01.09.2000  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14555
Kat. čís.: 503327
Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
Welding - Arc stud welding of metallic materials
Třídící znak: 050324Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15620
Kat. čís.: 508556
Svařování - Třecí svařování kovových materiálů
Welding - Friction welding of metallic materials
Třídící znak: 050325Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17660-1
Kat. čís.: 78941
Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje
Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints
Třídící znak: 050326Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17660-2
Kat. čís.: 78947
Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spoje
Welding - Welding of reinforcing steel - Part 2: Non load-bearing welded joints
Třídící znak: 050326Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11970
Kat. čís.: 502757
Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli
Specification and qualification of welding procedures for production welding of steel castings
Třídící znak: 050327Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>