SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 402 produktů
Aktuální strana 2 z 21

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 05 0032
Kat. čís.: 652
Zváranie. Tvary a rozmery zvarových plôch. Zváranie medi a jej zliatin
Forms and dimensions ofwelding areas. Welding of copper and its alloys
Třídící znak: 050032Datum vydání:     Cena: 131 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12158)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.05.1986  
  
ČSN 05 0040
Kat. čís.: 24566
Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy
Třídící znak: 050040Datum vydání: 01.08.1988    Cena: 487 Kč
  
ČSN EN ISO 10564
Kat. čís.: 51960
Materiály pro měkké a tvrdé pájení - Metody pro vzorkování měkkých pájek pro analýzu
Soldering and brazing materials - Methods for the sampling of soft solders for analysis
Třídící znak: 050045Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN EN ISO 9454-1
Kat. čís.: 505889
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení
Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 1: Classification, labelling and packaging
Třídící znak: 050046Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9454-2
Kat. čís.: 512872
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení
Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 2: Performance requirements
Třídící znak: 050047Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9455-1
Kat. čís.: 516868
Nová
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda
Třídící znak: 050051Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 29455-1
Kat. čís.: 21085
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda
Soft soldering fluxes. Test methods. Part 1: Determination of non-volatile, gravimetric method
Třídící znak: 050051Datum vydání: 01.02.1997Datum zrušení: 01.07.2023   Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9455-2
Kat. čís.: 26492
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 2: Determination of non-volatile matter, ebulliometric method
Třídící znak: 050052Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9455-3
Kat. čís.: 512353
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods
Třídící znak: 050053Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9455-5
Kat. čís.: 512871
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test
Třídící znak: 050055Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9455-6
Kat. čís.: 517064
Nová
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)
Třídící znak: 050056Datum vydání: 01.07.2023    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9455-6
Kat. čís.: 51959
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 6: Determination and detection of halide (excluding fluoride) content
Třídící znak: 050056Datum vydání: 01.04.1998Datum zrušení: 01.08.2023   Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 29455-8
Kat. čís.: 18036
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)
Soft soldering fluxes. Test methods. Part 8: Determination of zinc content (ISO 9455-8:1991)
Třídící znak: 050058Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9455-9
Kat. čís.: 512870
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content
Třídící znak: 050059Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9455-10
Kat. čís.: 93356
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 10: Flux efficacy test, solder spread method
Třídící znak: 050060Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3677
Kat. čís.: 501610
Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení - Označování
Filler metal for soldering and brazing - Designation
Třídící znak: 050060Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9455-12
Kat. čís.: 21083
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce
Soft soldering fluxes. Test methods. Part 12: Steel tube corrosion test
Třídící znak: 050062Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9455-14
Kat. čís.: 505420
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 14: Assessment of tackiness of flux residues
Třídící znak: 050063Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9455-13
Kat. čís.: 505419
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 13: Determination of flux spattering
Třídící znak: 050063Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9455-11
Kat. čís.: 505248
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel
Soft soldering fluxes - Test methods - Part 11: Solubility of flux residues
Třídící znak: 050063Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>