SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 398 produktů
Aktuální strana 15 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8430-3
Kat. čís.: 500014
Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 3: Válcové upnutí s dorazem
Resistance spot welding - Electrode holders - Part 3: Parallel shank fixing for end thrust
Třídící znak: 052671Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8430-2
Kat. čís.: 500015
Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 2: Upnutí Morseho kuželem
Resistance spot welding - Electrode holders - Part 2: Morse taper fixing
Třídící znak: 052671Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 29313
Kat. čís.: 19728
Odporová bodová svařovací zařízení - Chladicí trubky (ISO 9313:1989)
Resistance spot welding equipment. Cooling tubes (ISO 9313:1989)
Třídící znak: 052672Datum vydání: 01.07.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5183-1
Kat. čís.: 61813
Odporová svařovací zařízení - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 1: Kuželové upevnění, kuželovitost 1:10
Resistance welding equipment - Electrode adaptors, male taper 1:10 - Part 1: Conical fixing, taper 1:10 (ISO 5183-1:1998)
Třídící znak: 052673Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5183-2
Kat. čís.: 66949
Odporové bodové svařování - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 2: Válcové upevnění s dorazem
Resistance spot welding - Electrode adaptors, male taper 1:10 - Part 2: Parallel shank fixing for end-thrust electrodes
Třídící znak: 052673Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 25184
Kat. čís.: 21756
Přímé elektrody pro odporové bodové svařování
Straight resistance spot welding electrodes
Třídící znak: 052675Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 20168
Kat. čís.: 512516
Odporové svařování - Samosvorné kužely pro držáky elektrod a uzávěry elektrod
Resistance welding - Locking tapers for electrode holders and electrode caps
Třídící znak: 052676Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5182
Kat. čís.: 501332
Odporové svařování - Materiály pro elektrody a pomocné vybavení
Resistance welding - Materials for electrodes and ancillary equipment
Třídící znak: 052678Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5821
Kat. čís.: 86249
Odporové svařování - Elektrodové čepičky pro bodové odporové svařování
Resistance welding - Spot welding electrode caps
Třídící znak: 052679Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7285
Kat. čís.: 512519
Pneumatické válce pro mechanizované vícebodové svařování
Pneumatic cylinders for mechanized multiple spot welding
Třídící znak: 052679Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 5822
Kat. čís.: 24622
Zariadenie pre bodové zváranie. Kužeľové valčekové a kužeľové krúžkové kalibre
Spot welding equipment. Taper plug gauges and taper ring gauges
Třídící znak: 052680Datum vydání: 01.10.1992    Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 20808)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.1996  
  
ČSN EN ISO 5830
Kat. čís.: 512517
Bodové odporové svařování - Elektrodové zástrčné čepičky
Resistance spot welding - Male electrode caps
Třídící znak: 052681Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5829
Kat. čís.: 512518
Bodové odporové svařování - Elektrodové adaptéry s vnitřním kuželem 1:10
Resistance spot welding - Electrode adaptors, female taper 1:10
Třídící znak: 052681Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8167
Kat. čís.: 514024
Odporové svařování - Výstupkové svařování - Výstupky pro odporové svařování
Resistance welding - Embossed projection welding - Projections for resistance welding
Třídící znak: 052690Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 25827
Kat. čís.: 18026
Bodové svařování. Podložky elektrod, klínové elektrody a upínky elektrod (ISO 5827:1983)
Spot welding. Electrode back-ups and clams (ISO 5827:1983)
Třídící znak: 052695Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9312
Kat. čís.: 94356
Odporová svařovací zařízení - Izolační kolíky pro použití v elektrodových podložkách
Resistance welding equipment - Insulated pins for use in electrode back-ups
Třídící znak: 052696Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 20693
Kat. čís.: 18166
Svařování. Rozměry polotovarů kotoučových elektrod pro švové svařování (ISO 693:1982)
Dimensions of seam welding wheel blanks (ISO 693:1982)
Třídící znak: 052711Datum vydání: 01.11.1995    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 25239-5
Kat. čís.: 511270
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu
Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements
Třídící znak: 052801Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25239-3
Kat. čís.: 511271
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů
Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding operators
Třídící znak: 052801Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25239-4
Kat. čís.: 511272
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování
Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures
Třídící znak: 052801Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20  Další strana >>