SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 398 produktů
Aktuální strana 14 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1011-4
Kat. čís.: 63058
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 4: Arc welding of aluminium and aluminium alloys
Třídící znak: 052210Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70897)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2004  
  
ČSN EN ISO 6848
Kat. čís.: 99217
Obloukové svařování a řezání - Netavící se wolframové elektrody - Klasifikace
Arc welding and cutting - Nonconsumable tungsten electrodes - Classification
Třídící znak: 052411Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13918
Kat. čís.: 506225
Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků
Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding
Třídící znak: 052420Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514532)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
ČSN EN ISO 14175
Kat. čís.: 84228
Svařovací materiály - Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy
Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes
Třídící znak: 052510Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 20865
Kat. čís.: 18020
Drážky v upínacích deskách výstupkových svařovacích strojů (ISO 865:1981)
Slots in planets for projescion welding machines (ISO 865:1981)
Třídící znak: 052521Datum vydání: 01.11.1995    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 27931
Kat. čís.: 18030
Izolační čepičky a pouzdra pro odporová svařovací zařízení (ISO 7931:1988)
Insulation caps and bushes for resistance welding equipment (ISO 7931:1985)
Třídící znak: 052522Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17677-1
Kat. čís.: 513560
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding
Třídící znak: 052610Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14327
Kat. čís.: 72872
Odporové svařování - Způsoby určení diagramu oblasti svařování při odporovém bodovém, výstupkovém a švovém svařování
Resistance welding - Procedures for determining the weldability lobe for resistance spot, projection and seam welding
Třídící znak: 052625Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18594
Kat. čís.: 79711
Odporové bodové, výstupkové a švové svařování - Způsob určování přechodového odporu u hliníkových a ocelových materiálů
Resistance spot-, projection- and seam-welding - Method for determining the transition resistance on aluminium and steel material
Třídící znak: 052630Datum vydání: 01.10.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17657-1
Kat. čís.: 80358
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 1: Směrnice pro měření
Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 1: Guidelines for measurement
Třídící znak: 052635Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17657-2
Kat. čís.: 80359
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 2: Přístroj pro měření svařovacího proudu s cívkou pro snímání proudu
Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 2: Welding current meter with current sensing coil
Třídící znak: 052635Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17657-5
Kat. čís.: 80362
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 5: Verifikace systému pro měření svařovacího proudu
Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 5: Verification of welding current measuring system
Třídící znak: 052635Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17657-4
Kat. čís.: 80361
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 4: Kalibrovací systém
Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 4: Calibration system
Třídící znak: 052635Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17657-3
Kat. čís.: 80360
Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 3: Cívka pro snímání proudu
Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 3: Current sensing coil
Třídící znak: 052635Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14373
Kat. čís.: 98149
Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí
Resistance welding - Procedure for spot welding of uncoated and coated low carbon steels
Třídící znak: 052640Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16432
Kat. čís.: 80076
Odporové svařování - Postup pro výstupkové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí
Resistance welding - Procedure for projection welding of uncoated and coated low carbon steels using embossed projection(s)
Třídící znak: 052641Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16433
Kat. čís.: 80078
Odporové svařování - Postup pro švové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí
Resistance welding - Procedure for seam welding of uncoated and coated low carbon steels
Třídící znak: 052642Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10656
Kat. čís.: 512515
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory pro svařovací kleště
Resistance welding equipment - Transformers - Integrated transformers for welding guns
Třídící znak: 052651Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 21089
Kat. čís.: 18022
Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení. Rozměry (ISO 1089:1980)
Electrode taper fits for spot welding equipment. Dimensions (ISO 1089:1980)
Třídící znak: 052670Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8430-1
Kat. čís.: 500013
Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 1: Kuželové upnutí 1:10
Resistance spot welding - Electrode holders - Part 1: Taper fixing 1:10
Třídící znak: 052671Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>