SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 399 produktů
Aktuální strana 11 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 18278-3
Kat. čís.: 504919
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem
Resistance welding - Weldability - Part 3: Evaluation procedures for weldability in spot weld bonding
Třídící znak: 051330Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18278-1
Kat. čís.: 515691
Nová
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování
Třídící znak: 051330Datum vydání: 01.12.2022Datum zrušení: 01.02.2023   Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18278-1
Kat. čís.: 516398
Nová
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování
Třídící znak: 051330Datum vydání: 01.01.2023    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18595
Kat. čís.: 513832
Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení
Resistance welding - Spot welding of aluminium and aluminium alloys - Weldability, welding and testing
Třídící znak: 051340Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9090
Kat. čís.: 509518
Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy
Gas tightness of equipment for gas welding and allied processes
Třídící znak: 052005Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22829
Kat. čís.: 504295
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz
Resistance welding equipment - Transformers - Integrated transformer-rectifier units for welding guns operating at 1 000 Hz
Třídící znak: 052005Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 05 2008
Kat. čís.: 24613
Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie
Arc and electroslag welders. Terminology and classification
Třídící znak: 052008Datum vydání: 01.11.1987    Cena: 205 Kč
  
ČSN 05 2010
Kat. čís.: 24614
Zváranie. Odporové zváracie stroje. Technické požiadavky a metódy skúšania
Resistance welding machines. Technical requirements and testing
Třídící znak: 052010Datum vydání: 01.10.1988  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36573)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1992  
  
ČSN EN 27286
Kat. čís.: 18167
Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986)
Graphical symbols for resistance welding equipment (ISO 7286:1986)
Třídící znak: 052011Datum vydání: 01.12.1995  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62135-1 ed. 2
Kat. čís.: 99494
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci
Resistance welding equipment - Part 1: Safety requirements for design, manufacture and installation
Třídící znak: 052013Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 500898)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2016  
  
ČSN EN 62135-2 ed. 2
Kat. čís.: 98865
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Resistance welding equipment - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Třídící znak: 052013Datum vydání: 01.12.2015Datum zrušení: 10.11.2024 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515115)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.07.2022Datum zrušení:  10.11.2024 
  
ČSN EN IEC 62135-2 ed. 3
Kat. čís.: 515114
Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Resistance welding equipment - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Třídící znak: 052013Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7284
Kat. čís.: 52062
Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu
Resistance welding equipment - Particular specifications applicable to transformers with two separate secondary windings for multi-spot welding, as used in the automobile industry
Třídící znak: 052015Datum vydání: 01.09.1998  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 55431)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1998  
  
ČSN EN ISO 669
Kat. čís.: 508054
Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky
Resistance welding - Resistance welding equipment - Mechanical and electrical requirements
Třídící znak: 052016Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5826
Kat. čís.: 95687
Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory
Resistance welding equipment - Transformers - General specifications applicable to all transformers
Třídící znak: 052020Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5828
Kat. čís.: 64732
Odporová svařovací zařízení - Sekundární spojovací vodiče s koncovkami chlazenými vodou - Rozměry a charakteristiky
Resistance welding equipment - Secondary connecting cables with terminals connected to water-cooled lugs - Dimensions and characteristics
Třídící znak: 052030Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8205
Kat. čís.: 513838
Zařízení pro odporové svařování - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely
Resistance welding equipment - Water-cooled secondary connection cables
Třídící znak: 052031Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14744-2
Kat. čís.: 63241
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 2: Measurement of accelerating voltage characteristics
Třídící znak: 052040Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14744-3
Kat. čís.: 63242
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 3: Measurement of beam current characteristics
Třídící znak: 052040Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14744-4
Kat. čís.: 63243
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování
Welding - Acceptance inspection of electron beam welding machines - Part 4: Measurement of welding speed
Třídící znak: 052040Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>