SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 396 produktů
Aktuální strana 10 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 20601
Kat. čís.: 507114
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology for thin-walled steel components
Třídící znak: 051172Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23279
Kat. čís.: 505067
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization of discontinuities in welds
Třídící znak: 051173Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9764
Kat. čís.: 16726
Nedestruktivní zkoušení. Odporově a indukčně svařované ocelové trubky pro tlakové použití. Ultrazvukové zkoušení svarů pro zjištění podélných vad
Nondestructive testing. Electric resistance and induction welded steel tubes for pressure purposes. Ultrasonic testing of weld seam for the detection of longitudinal imperfections
Třídící znak: 051174Datum vydání: 01.10.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 13588
Kat. čís.: 510154
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology
Třídící znak: 051175Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23277
Kat. čís.: 99126
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti
Non-destructive examination of welds - Penetrant testing - Acceptance levels
Třídící znak: 051176Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10675-1
Kat. čís.: 505883
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys
Třídící znak: 051178Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10675-2
Kat. čís.: 508249
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys
Třídící znak: 051178Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17643
Kat. čís.: 99210
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny
Non-destructive testing of welds - Eddy current examination of welds by complex plane analysis
Třídící znak: 051179Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17637
Kat. čís.: 505882
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů
Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints
Třídící znak: 051180Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17638
Kat. čís.: 501835
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou
Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing
Třídící znak: 051182Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23278
Kat. čís.: 99127
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti
Non-destructive examination of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels
Třídící znak: 051183Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22825
Kat. čís.: 507720
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys
Třídící znak: 051184Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15626
Kat. čís.: 509918
Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti
Non-destructive testing of welds - Time-of-flight diffraction technique (TOFD) - Acceptance levels
Třídící znak: 051185Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10863
Kat. čís.: 512283
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD)
Třídící znak: 051186Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8249
Kat. čís.: 508448
Svařování - Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí
Welding - Determination of Ferrite Number (FN) in austenitic and duplex ferritic-austenitic Cr-Ni stainless steel weld metals
Třídící znak: 051225Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 1309
Kat. čís.: 24608
Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia
Weldability of metals and its assesment
Třídící znak: 051309Datum vydání: 01.11.1990  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 05 1311
Kat. čís.: 24609
Zváranie. Zvariteľnosť ocelí na oblúkové zváranie. Skúšanie a hodnotenie
Weldability of steel for arc welding
Třídící znak: 051311Datum vydání: 01.03.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 05 1313
Kat. čís.: 24610
Zváranie. Zvarový spoj. Meranie tvrdosti podľa Vickersa
Třídící znak: 051313Datum vydání: 01.03.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 18278-1
Kat. čís.: 501632
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování
Resistance welding - Weldability - Part 1: General requirements for the evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials
Třídící znak: 051330Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18278-2
Kat. čís.: 501633
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování
Resistance welding - Weldability - Part 2: Evaluation procedures for weldability in spot welding
Třídící znak: 051330Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>