SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 399 produktů
Aktuální strana 10 z 20

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 13588
Kat. čís.: 510154
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology
Třídící znak: 051175Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23277
Kat. čís.: 99126
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti
Non-destructive examination of welds - Penetrant testing - Acceptance levels
Třídící znak: 051176Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10675-1
Kat. čís.: 515337
Nedestruktivní zkoušení svarů - Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys
Třídící znak: 051178Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 515946)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2022  
  
ČSN EN ISO 10675-2
Kat. čís.: 515369
Nedestruktivní zkoušení svarů - Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys
Třídící znak: 051178Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23864
Kat. čís.: 514355
Nedestruktivní zkoušení svarů - Ultrazvukové zkoušení - Použití automatizované techniky celkového ostření (TFM) a souvisejících technologií
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated total focusing technique (TFM) and related technologies
Třídící znak: 051178Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17643
Kat. čís.: 99210
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny
Non-destructive testing of welds - Eddy current examination of welds by complex plane analysis
Třídící znak: 051179Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17637
Kat. čís.: 505882
Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů
Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints
Třídící znak: 051180Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17638
Kat. čís.: 501835
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou
Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing
Třídící znak: 051182Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23278
Kat. čís.: 99127
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti
Non-destructive examination of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels
Třídící znak: 051183Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22825
Kat. čís.: 507720
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys
Třídící znak: 051184Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15626
Kat. čís.: 509918
Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti
Non-destructive testing of welds - Time-of-flight diffraction technique (TOFD) - Acceptance levels
Třídící znak: 051185Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10863
Kat. čís.: 512283
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD)
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD)
Třídící znak: 051186Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 24497-1
Kat. čís.: 515853
Nedestruktivní zkoušení - Magnetická paměť kovů - Část 1: Slovník a obecné požadavky
Non-destructive testing - Metal magnetic memory - Part 1: Vocabulary and general requirements
Třídící znak: 051190Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 24497-2
Kat. čís.: 515854
Nedestruktivní zkoušení - Magnetická paměť kovů - Část 2: Kontrola svarových spojů
Non-destructive testing - Metal magnetic memory - Part 2: Inspection of welded joints
Třídící znak: 051190Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8249
Kat. čís.: 508448
Svařování - Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí
Welding - Determination of Ferrite Number (FN) in austenitic and duplex ferritic-austenitic Cr-Ni stainless steel weld metals
Třídící znak: 051225Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 1309
Kat. čís.: 24608
Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia
Weldability of metals and its assesment
Třídící znak: 051309Datum vydání: 01.11.1990  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 05 1311
Kat. čís.: 24609
Zváranie. Zvariteľnosť ocelí na oblúkové zváranie. Skúšanie a hodnotenie
Weldability of steel for arc welding
Třídící znak: 051311Datum vydání: 01.03.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 05 1313
Kat. čís.: 24610
Zváranie. Zvarový spoj. Meranie tvrdosti podľa Vickersa
Třídící znak: 051313Datum vydání: 01.03.1991  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 18278-1
Kat. čís.: 501632
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování
Resistance welding - Weldability - Part 1: General requirements for the evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials
Třídící znak: 051330Datum vydání: 01.02.2017Datum zrušení: 01.01.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18278-2
Kat. čís.: 501633
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování
Resistance welding - Weldability - Part 2: Evaluation procedures for weldability in spot welding
Třídící znak: 051330Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>