STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 59 produktů
Aktuální strana 1 z 3

Další strana >>

ČSN 81 0000
Kat. čís.: 5830
Textilní a oděvní stroje a zařízení. Pojmy a roztřídění
Textile and clothing machines and devices. Terms and classification
Třídící znak: 810000Datum vydání:     Cena: 701,8 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 39198)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1988  
  
ČSN ISO 5238-1
Kat. čís.: 31632
Textilní stroje a příslušenství. Náviny přízí a polotovarů. Část 1: Terminologie
Textile machinery and accessories - Packages of yarns and intermediate products - Part 1: Terminology
Třídící znak: 810001Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN ISO 5238-2
Kat. čís.: 31633
Textilní stroje a příslušenství. Náviny přízí a polotovarů. Část 2: Druhy vinutí
Textile machinery and accessories - Packages of yarns and intermediate products - Part 2: Forms of winding
Třídící znak: 810002Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 9902-1
Kat. čís.: 63757
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky
Textile machinery - Noise test code - Part 1: Common requirements
Třídící znak: 810112Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84354)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 96546)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
ČSN EN ISO 9902-2
Kat. čís.: 63756
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje
Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinning preparatory and spinning machinery
Třídící znak: 810112Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84355)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 96547)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
ČSN EN ISO 9902-3
Kat. čís.: 63755
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie
Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwoven machinery
Třídící znak: 810112Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84356)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 96548)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
ČSN EN ISO 9902-4
Kat. čís.: 63754
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan
Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery
Třídící znak: 810112Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84357)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 96549)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
ČSN EN ISO 9902-5
Kat. čís.: 63753
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení
Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weaving and knitting preparatory machinery
Třídící znak: 810112Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84358)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 96550)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
ČSN EN ISO 9902-6
Kat. čís.: 512609
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií
Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabric manufacturing machinery
Třídící znak: 810112Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9902-7
Kat. čís.: 63751
Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje
Textile machinery - Noise test code - Part 7: Dyeing and finishing machinery
Třídící znak: 810112Datum vydání: 01.04.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84361)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 96552)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
ČSN EN ISO 23771
Kat. čís.: 97914
Textilní stroje - Návod na konstrukci textilních strojů pro snížení emise hluku
Textile machinery - Guide to the design of textile machinery for reduction of the noise emissions
Třídící znak: 810114Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6169
Kat. čís.: 17432
Textilní stroje a příslušenství. Přírubové cívky pro družení a skaní
Textile machinery and accessories. Flanged bobbins for doubling and twisting
Třídící znak: 810206Datum vydání: 01.03.1995    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 81 0207
Kat. čís.: 31638
Textilní stroje. Napínače nití textilních strojů. Termíny a definice
Textile machines. Thread tensioners of textile machines. Terms and definitions
Třídící znak: 810207Datum vydání: 01.02.1989    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 11111-1
Kat. čís.: 502294
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky
Textile machinery - Safety requirements - Part 1: Common requirements
Třídící znak: 810702Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11111-2
Kat. čís.: 74487
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje
Textile machinery - Safety requirements - Part 2: Spinning preparatory and spinning machines
Třídící znak: 810702Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85535)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 501097)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
ČSN EN ISO 11111-3
Kat. čís.: 74486
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie
Textile machinery - Safety requirements - Part 3: Nonwoven machinery
Třídící znak: 810702Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85534)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 501096)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
ČSN EN ISO 11111-4
Kat. čís.: 74485
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan
Textile machinery - Safety requirements - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery
Třídící znak: 810702Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85533)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 501095)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
ČSN EN ISO 11111-5
Kat. čís.: 74484
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení
Textile machinery - Safety requirements - Part 5: Preparatory machinery to weaving and knitting
Třídící znak: 810702Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85532)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 501092)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
ČSN EN ISO 11111-6
Kat. čís.: 74483
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií
Textile machinery - Safety requirements - Part 6: Fabric manufacturing machinery
Třídící znak: 810702Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85531)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 501093)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
ČSN EN ISO 11111-7
Kat. čís.: 74482
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje
Textile machinery - Safety requirements - Part 7: Dyeing and finishing machinery
Třídící znak: 810702Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 85530)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 501094)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2016  
  
První strana   1 2 3  Další strana >>