STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 219 produktů
Aktuální strana 1 z 11

Další strana >>

ČSN 69 0000
Kat. čís.: 30541
Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy
Nomenclature of mechanical equipment for chemical and petroleum industry
Třídící znak: 690000Datum vydání:     Cena: 1250 Kč
  
ČSN P CEN/TS 764-8
Kat. čís.: 500857
Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška
Pressure equipment and assemblies - Part 8: Proof test
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 764-4
Kat. čís.: 97943
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály
Pressure equipment - Part 4: Establishment of technical delivery conditions for metallic materials
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 764-5
Kat. čís.: 97939
Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací
Pressure equipment - Part 5: Inspection documentation of metallic materials and compliance with the material specification
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 764-1+A1
Kat. čís.: 503474
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník
Pressure equipment - Part 1: Vocabulary
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 764-2
Kat. čís.: 91269
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky
Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 764-7
Kat. čís.: 66246
Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení
Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 73098)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2005  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 79046)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2007  
  
ČSN EN 247
Kat. čís.: 52392
Výměníky tepla - Terminologie
Heat exchangers - Terminology
Třídící znak: 690006Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 69 0010-1-1
Kat. čís.: 32213
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie
Stationary pressure vessels. Technical rules. General. Arrangement of standard
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 69 0010-6-1
Kat. čís.: 32103
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu
Stationary pressure vessels. Technical rules. Fabrication. Base requirements
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 69 0010-6-3
Kat. čís.: 32105
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje
Stationary pressure vessels. Technical rules. Fabrication. Welded joints efficiency
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 69 0010-7-1
Kat. čís.: 32106
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška
Stationary pressure vessels. Technical rules. Testing and records. Construction and first pressure test
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 69 0010-7-2
Kat. čís.: 32107
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport
Stationary pressure vessels. Technical rules. Testing. Part 7.2: Data report
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 69 0010-2-1
Kat. čís.: 32138
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob
Stationary pressure vessels. Technical rules. Classes of the vessels
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 69 0010-5-3
Kat. čís.: 32139
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Requirements for marking
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 69 0010-9-1
Kat. čís.: 32108
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení
Stationary pressure vessels. Technical rules. Conservation and paints. Base requirements
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 69 0010-4.9
Kat. čís.: 30551
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Flat unstayed circular plates
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1990  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36261)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 59021)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-4.10
Kat. čís.: 30552
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Flat reinforced circular plates
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.06.1989  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36256)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 59022)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-4.11
Kat. čís.: 30553
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Flat rectangular and elliptical plates
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.06.1989  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36257)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 59023)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-4.13
Kat. čís.: 30555
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Tubular heat exchangers
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.01.1991  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36262)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 59025)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>