STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 220 produktů
Aktuální strana 1 z 11

Další strana >>

ČSN 69 0000
Kat. čís.: 30541
Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy
Nomenclature of mechanical equipment for chemical and petroleum industry
Třídící znak: 690000Datum vydání:     Cena: 1250 Kč
  
ČSN P CEN/TS 764-8
Kat. čís.: 500857
Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška
Pressure equipment and assemblies - Part 8: Proof test
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 764-1+A1
Kat. čís.: 501397
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník
Pressure equipment - Part 1: Vocabulary
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 764-7
Kat. čís.: 66246
Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení
Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 73098)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2005  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 79046)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2007  
  
ČSN EN 764-2
Kat. čís.: 91269
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky
Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 764-4
Kat. čís.: 97943
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály
Pressure equipment - Part 4: Establishment of technical delivery conditions for metallic materials
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 764-5
Kat. čís.: 97939
Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací
Pressure equipment - Part 5: Inspection documentation of metallic materials and compliance with the material specification
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 247
Kat. čís.: 52392
Výměníky tepla - Terminologie
Heat exchangers - Terminology
Třídící znak: 690006Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 69 0010-3.1
Kat. čís.: 19847
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Část 3.1: Materiál
Stationary pressure vessels. Technical rules. Part 3.1: Materials
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.09.1996  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 54122)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.11.1998  
  
ČSN 69 0010-6.2
Kat. čís.: 19848
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.2: Svařování
Stationary pressure vessels. Technical rules. Fabrication. Part 6.2: Welding
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.08.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 69 0010-11
Kat. čís.: 19849
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné nádoby - Technické požadavky
Stationary pressure vessels. Technical rules. Part 11: High pressure thick-walled vessels. Technical requirements
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.08.1996  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 69 0010-10-1
Kat. čís.: 15001
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky
Enamelled vessels. Basic requirements
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 69 0010-8-1
Kat. čís.: 15018
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0°C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0°C
Stationary pressure vessels. Technical rules. Pressure with working temperature bellow 0 °C
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 69 0010-5-2
Kat. čís.: 15125
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Equipment of pressure vessels
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 69 0010-5-1
Kat. čís.: 15127
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Basic requirements
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 69 0010-4.27
Kat. čís.: 17217
Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Determination of allowable pressure by pressure testing
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 59036)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-12
Kat. čís.: 16670
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby
Stationary pressure vessels. Technical rules. Spherical pressure vessels
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.11.1994  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 69 0010-4-1
Kat. čís.: 30543
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Introduction
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.06.1989  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36253)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1994  
  
ČSN 69 0010-4.3
Kat. čís.: 30545
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. General specification for vessels made from nonferous metals
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.07.1990    Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 59049)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-4-4
Kat. čís.: 30546
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. General specification for vessels made from cast iron
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.07.1990    Cena: 115 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>