STROJNÍ SOUČÁSTI


Vyhovuje 546 produktů
Aktuální strana 1 z 28

Další strana >>

ČSN EN ISO 225
Kat. čís.: 88249
Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů
Fasteners - Bolts, screws, studs and nuts - Symbols and descriptions of dimensions
Třídicí znak: 021001Vydána: 1.6.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8992
Kat. čís.: 89175
Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice
Fasteners - General requirements for bolts, screws, studs and nuts
Třídicí znak: 021002Vydána: 1.9.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1891
Kat. čís.: 88650
Spojovací součásti - Terminologie
Fasteners - Terminology
Třídicí znak: 021003Vydána: 1.8.2011  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1891-2
Kat. čís.: 99667
Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings
Třídicí znak: 021003Vydána: 1.8.2016  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 898-1
Kat. čís.: 94602
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread
Třídicí znak: 021005Vydána: 1.5.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 898-2
Kat. čís.: 91719
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread
Třídicí znak: 021005Vydána: 1.11.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 898-7
Kat. čís.: 17487
Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm
Fasteners. Mechanical properties of fasteners. Part 7: Torsional test and minimum torques for bolts and screws with nominal diameters 1 mm to 10 mm
Třídicí znak: 021005Vydána: 1.5.1995  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 02 1005-6
Kat. čís.: 24283
Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a šrouby do plechu
Self-tapping screw and tapping scews. Technical specification
Třídicí znak: 021005Vydána: 1.10.1987  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 20045)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.7.1996  
  
ČSN EN ISO 898-5
Kat. čís.: 94922
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 5: Set screws and similar threaded fasteners with specified hardness classes - Coarse thread and fine pitch thread
Třídicí znak: 021005Vydána: 1.3.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 3800
Kat. čís.: 21910
Spojovací součásti se závitem - Zkouška únavy osovým zatížením - Zkušební metody a vyhodnocení výsledků
Threaded fasteners - Axial load fatique testing - Test methods and evaluation of results
Třídicí znak: 021006Vydána: 1.8.1997  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN EN ISO 3506-3
Kat. čís.: 86081
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress
Třídicí znak: 021007Vydána: 1.6.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3506-2
Kat. čís.: 86082
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2: Nuts
Třídicí znak: 021007Vydána: 1.6.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3506-1
Kat. čís.: 86079
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs
Třídicí znak: 021007Vydána: 1.6.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3506-4
Kat. čís.: 86080
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 4: Tapping screws
Třídicí znak: 021007Vydána: 1.6.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4042
Kat. čís.: 59624
Spojovací součásti - Elektrolyticky vyloučené povlaky
Fasteners - Elektroplated coatings
Třídicí znak: 021008Vydána: 1.8.2000  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 28839
Kat. čís.: 17161
Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů
Fasteners. Mechanical properties of fasteners. Bolts, screws, studs and nuts made of nonferrous metals
Třídicí znak: 021009Vydána: 1.2.1995  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 02 1010
Kat. čís.: 189
Výchozí materiál pro šrouby a matice
Original material for bolts and nuts
Třídicí znak: 021010Vydána:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 11802)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.7.1963  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 11803)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.2.1971  
  
Změna  : d (Katalogové číslo: 11806)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.12.1973  
  
Změna  : e (Katalogové číslo: 11805)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.1.1982  
  
Změna  : N 1 (Katalogové číslo: 11804)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.4.1963  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 54162)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 1.6.1982  
  
ČSN EN ISO 2320
Kat. čís.: 99806
Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Funkční požadavky
Fasteners - Prevailing torque steel nuts - Functional properties
Třídicí znak: 021011Vydána: 1.7.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 885
Kat. čís.: 94601
Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou
General purpose bolts and screws - Metric series - Radii under the head
Třídicí znak: 021012Vydána: 1.5.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10683
Kat. čís.: 97629
Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel
Fasteners - Non-electrolytically applied zinc flake coatings
Třídicí znak: 021013Vydána: 1.11.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>