STROJNÍ SOUČÁSTI


Vyhovuje 544 produktů
Aktuální strana 4 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14399-5
Kat. čís.: 506805
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 5: Plain washers
Třídící znak: 021042Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14399-6
Kat. čís.: 506806
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 6: Plain chamfered washers
Třídící znak: 021042Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14399-9
Kat. čís.: 506807
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 9: System HR or HV - Direct tension indicators for bolt and nut assemblies
Třídící znak: 021042Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14399-10
Kat. čís.: 506808
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím
High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 10: System HRC - Bolt and nut assemblies with calibrated preload
Třídící znak: 021042Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15048-1
Kat. čís.: 501032
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Obecné požadavky
Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General requirements
Třídící znak: 021043Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15048-2
Kat. čís.: 501033
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost
Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 2: Fitness for purpose
Třídící znak: 021043Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10664
Kat. čís.: 97626
Vnitřní hexalobulár pro šrouby
Hexalobular internal driving feature for bolts and screws
Třídící znak: 021045Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 20273
Kat. čís.: 18615
Spojovací součásti. Díry pro šrouby (ISO 273:1979)
Fasteners. Clearence holes for bolts and screws (ISO 273:1979)
Třídící znak: 021050Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 02 1051
Kat. čís.: 16129
Spojovací součásti. Hloubka děr pro závrtné šrouby
Deepness of holes for stud bolts
Třídící znak: 021051Datum vydání: 01.04.1994  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 7378
Kat. čís.: 94677
Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty
Fasteners - Bolts, screws and studs - Split pin holes and wire holes
Třídící znak: 021052Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10666
Kat. čís.: 60314
Samovrtné šrouby se závitem do plechu - Mechanické a funkční vlastnosti
Drilling screws with tapping screw thread - Mechanical and functional properties
Třídící znak: 021055Datum vydání: 01.11.2000  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10644
Kat. čís.: 85087
Nedemontovatelné sestavy ocelových šroubů a plochých podložek - Hodnoty tvrdosti podložky 200 HV a 300 HV
Screw and washer assemblies made of steel with plain washers - Washer hardness classes 200 HV and 300 HV
Třídící znak: 021060Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 02 1065
Kat. čís.: 196
Šrouby a matice. Lícování závitu
Screws and nuts. Matching of thread
Třídící znak: 021065Datum vydání:   Náhled normy Cena: 32 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11812)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1973  
  
ČSN EN ISO 10484
Kat. čís.: 72203
Zkouška matic rozšiřováním
Widening test on nuts
Třídící znak: 021066Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10485
Kat. čís.: 72201
Zkouška matic zkušebním zatížením na kuželové podložce
Cone proof load test on nuts
Třídící znak: 021067Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 02 1080
Kat. čís.: 24293
Skrutky do dreva (vruty). Technicko dodacie predpisy
Wood screw. Technical conditions
Třídící znak: 021080Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 34982)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1987  
  
ČSN EN ISO 16047
Kat. čís.: 73762
Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou
Fasteners - Torque/clamp force testing
Třídící znak: 021090Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 91888)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2013  
  
ČSN EN 14831
Kat. čís.: 74070
Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení
Fasteners - Tightening performance - Torque/Angle simplified test method
Třídící znak: 021091Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 24015
Kat. čís.: 17453
Spojovací součásti. Šrouby se šestihrannou hlavou s redukovanou hladkou částí dříku. Výrobní třída B (ISO 4015:1979)
Fasteners. Hexagon head bolts. Product grade B. Reduced shank (ISO 4015:1979)
Třídící znak: 021101Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 40188)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.03.1996  
  
ČSN EN ISO 4014
Kat. čís.: 88926
Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B
Hexagon head bolts - Product grades A and B
Třídící znak: 021101Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>