STROJNÍ SOUČÁSTI


Vyhovuje 550 produktů
Aktuální strana 16 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8750
Kat. čís.: 79083
Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro běžné zatížení
Spring-type straight pins - Coiled, standard duty (ISO 8750:2007)
Třídící znak: 022162Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8748
Kat. čís.: 79081
Pružné válcové kolíky - Svinuté, pro velké zatížení
Spring-type straight pins - Coiled, heavy duty (ISO 8748:2007)
Třídící znak: 022163Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13337
Kat. čís.: 85086
Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro lehký provoz
Spring-type straight pins - Slotted, light duty
Třídící znak: 022164Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8744
Kat. čís.: 54747
Rýhované kolíky - Kuželové rýhování v celé délce
Grooved pins - Full-lenght taper grooved
Třídící znak: 022170Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8745
Kat. čís.: 54746
Rýhované kolíky - Kuželové rýhování od poloviny do konce délky
Grooved pins - Half-lenght taper grooved
Třídící znak: 022171Datum vydání: 01.03.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8739
Kat. čís.: 54742
Rýhované kolíky - Rýhování v celé délce, s vodicím čepem
Grooved pins - Full-length parallel groved, with pilot
Třídící znak: 022172Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8740
Kat. čís.: 54741
Rýhované kolíky - Rýhování v celé délce, se sraženou hranou
Grooved pins - Full-length parallel groved, with chamfer
Třídící znak: 022173Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8741
Kat. čís.: 54740
Rýhované kolíky - Kuželové rýhování od konce do poloviny délky
Grooved pins - Half-length reverse-taper grooved
Třídící znak: 022174Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8742
Kat. čís.: 54749
Rýhované kolíky - Rrýhování střední třetiny délky
Grooved pins - One-third-lenght centre grooved
Třídící znak: 022175Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8743
Kat. čís.: 54748
Rýhované kolíky - Rýhování poloviny délky kolíku, v jeho střední části
Grooved pins - Half-lenght centre grooved
Třídící znak: 022176Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8746
Kat. čís.: 54745
Rýhované hřeby s půlkulovou hlavou
Grooved pins with round head
Třídící znak: 022190Datum vydání: 01.03.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8747
Kat. čís.: 55370
Rýhované hřeby se zápustnou hlavou
Grooved pins with countersunk head
Třídící znak: 022191Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 02 2195
Kat. čís.: 304
Šroubové hřeby
Drive screws
Třídící znak: 022195Datum vydání:   Náhled normy Cena: 32 Kč
  
ČSN 02 2300
Kat. čís.: 305
Nýty. Přehled
Rivets. Survey
Třídící znak: 022300Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 02 2301
Kat. čís.: 69987
Nýty s půlkulovou hlavou
Button-head rivets
Třídící znak: 022301Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 02 2302
Kat. čís.: 69988
Přesné nýty s půlkulovou hlavou
Precision button-head rivets
Třídící znak: 022302Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 02 2303
Kat. čís.: 69989
Nýty s nízkou půlkulovou hlavou
Mushroom-head rivets
Třídící znak: 022303Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 02 2304
Kat. čís.: 69990
Přesné nýty s nízkou půlkulovou hlavou
Precision mushroom-head rivets
Třídící znak: 022304Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 14588
Kat. čís.: 64097
Trhací nýty - Terminologie a definice
Blind rivets - Terminology and definitions
Třídící znak: 022305Datum vydání: 01.03.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14589
Kat. čís.: 64098
Trhací nýty - Mechanické zkoušení
Blind rivets - Mechanical testing
Třídící znak: 022306Datum vydání: 01.03.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>