STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1031 produktů
Aktuální strana 8 z 52

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12407
Kat. čís.: 510856
Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor
Natural stone test methods - Petrographic examination
Třídící znak: 721146Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12371
Kat. čís.: 86257
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti
Natural stone test methods - Determination of frost resistance
Třídící znak: 721147Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13161
Kat. čís.: 82384
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under constant moment
Třídící znak: 721148Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13755
Kat. čís.: 82386
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku
Natural stone test methods - Determination of water absorption at atmospheric pressure
Třídící znak: 721149Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13364
Kat. čís.: 65744
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík
Natural stone test methods - Determination of the breaking load at dowel hole
Třídící znak: 721150Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 1151
Kat. čís.: 30775
Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení
Testing of natural building stone. Basic regulations
Třídící znak: 721151Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 1152
Kat. čís.: 30776
Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
Sampling of natural building stone
Třídící znak: 721152Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 1153
Kat. čís.: 30777
Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene
Petrographical analysis of natural building stone
Třídící znak: 721153Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 14157
Kat. čís.: 505037
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu
Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance
Třídící znak: 721158Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 1159
Kat. čís.: 30782
Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti
Determination of resistance to climatic influence of natural building stone
Třídící znak: 721159Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 1160
Kat. čís.: 5386
Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa
Determination of alkali expansion of natural carbonate rocks for building purposes
Třídící znak: 721160Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 1162
Kat. čís.: 30783
Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii
Determination of the resistance of the natural building stone against rim zone formation
Třídící znak: 721162Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 14580
Kat. čís.: 74762
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti
Natural stone test methods - Determination of static elastic modulus
Třídící znak: 721165Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14579
Kat. čís.: 73238
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku
Natural stone test methods - Determination of sound speed propagation
Třídící znak: 721166Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 1167
Kat. čís.: 30788
Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse
Determination of Vickers hardness of natural building stone
Třídící znak: 721167Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 1176
Kat. čís.: 5392
Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
Test of durability and frost resistance of aggregates
Třídící znak: 721176Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14549)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1969  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 70332)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2004  
  
ČSN 72 1179
Kat. čís.: 5394
Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
Determination of reactivity of aggregates in connection with alkalies
Třídící znak: 721179Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 70333)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.05.2004  
  
ČSN 72 1180
Kat. čís.: 5395
Stanovení rozlišných částic kameniva
Determination of different particles in aggregates
Třídící znak: 721180Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 1182
Kat. čís.: 6384
Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
Accelerated polishing test of aggregates
Třídící znak: 721182Datum vydání:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 933-2
Kat. čís.: 511817
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures
Třídící znak: 721184Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>