STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1035 produktů
Aktuální strana 7 z 52

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 72 1090
Kat. čís.: 98222
Stanovení abrazivity plaveného kaolinu podle Einlehnera
Determination of abrasivity of floated kaolin according to Einlehner
Třídící znak: 721090Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 131 Kč
  
ČSN 72 1105
Kat. čís.: 30773
Stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti metódou nestacionárneho tepelného toku
Třídící znak: 721105Datum vydání: 01.09.1991  Náhled normy Cena: 245 Kč
  
ČSN 72 1127
Kat. čís.: 30774
Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací
Determination of granularity of ceramics by sedimentation method
Třídící znak: 721127Datum vydání:   Náhled normy Cena: 358 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36299)Cena: 70 Kč
 
 Vydána: 01.04.1987  
  
ČSN EN 16301
Kat. čís.: 513574
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn
Natural stone test methods - Determination of sensitivity to accidental staining
Třídící znak: 721129Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16306
Kat. čís.: 516060
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům
Natural stone test methods - Determination of resistance of marble to thermal and moisture cycles
Třídící znak: 721130Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14581
Kat. čís.: 73719
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti
Natural stone test methods - Determination of linear thermal expansion coefficient
Třídící znak: 721131Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14146
Kat. čís.: 71983
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence)
Natural stone test methods - Determination of the dynamic modulus of elasticity (by measuring the fundamental resonance frequency)
Třídící znak: 721132Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14158
Kat. čís.: 71984
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie
Natural stone test methods - Determination of rupture energy
Třídící znak: 721133Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 1134
Kat. čís.: 5385
Stanovení vaznosti keramických látek
Binding property determination of ceramic materials
Třídící znak: 721134Datum vydání:   Náhled normy Cena: 70 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14541)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.12.1978  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14542)Cena: 36 Kč
 
 Vydána: 01.01.1989  
  
ČSN EN 13373
Kat. čís.: 511222
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků
Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics on units
Třídící znak: 721137Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14066
Kat. čís.: 93578
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by thermal shock
Třídící znak: 721138Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13919
Kat. čís.: 68200
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti
Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by SO2 action in the presence of humidity
Třídící znak: 721139Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14231
Kat. čís.: 68199
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla
Natural stone test methods - Determination of the slip resistance by means of pendulum tester
Třídící znak: 721140Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1925
Kat. čís.: 57713
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti
Natural stone test methods - Determination of water absorption coefficient by capillarity
Třídící znak: 721141Datum vydání: 01.01.2000  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1926
Kat. čís.: 79068
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku
Natural stone test methods - Determination of uniaxial compressive strength
Třídící znak: 721142Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1936
Kat. čís.: 79067
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti
Natural stone test methods - Determination of real density and apparent density, and of total and open porosity
Třídící znak: 721143Datum vydání: 01.07.2007  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12370
Kat. čís.: 511223
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí
Natural stone test methods - Determination of resistance to salt crystallisation
Třídící znak: 721144Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12372
Kat. čís.: 516067
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
Natural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load
Třídící znak: 721145Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12407
Kat. čís.: 510856
Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor
Natural stone test methods - Petrographic examination
Třídící znak: 721146Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12371
Kat. čís.: 86257
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti
Natural stone test methods - Determination of frost resistance
Třídící znak: 721147Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>