STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1028 produktů
Aktuální strana 3 z 52

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 22476-5
Kat. čís.: 92385
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 5: Flexible dilatometer test
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22476-7
Kat. čís.: 92386
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 7: Borehole jack test
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22476-2
Kat. čís.: 73276
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 2: Dynamic probing
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90628)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2012  
  
ČSN EN ISO 22476-3
Kat. čís.: 73277
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 3: Standard penetration test
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90627)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2012  
  
ČSN EN ISO 22476-12
Kat. čís.: 84254
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 12: Mechanical cone penetration test (CPTM)
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22476-15
Kat. čís.: 500965
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 15: Measuring while drilling
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22476-14
Kat. čís.: 510124
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 14: Borehole dynamic probing
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22476-9
Kat. čís.: 511550
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F)
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 9: Field vane test (FVT and FVT-F)
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22476-4
Kat. čís.: 513676
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem ve vrtu podle Ménarda
Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 4: Prebored pressuremeter test by Ménard procedure
Třídící znak: 721004Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14689
Kat. čís.: 504777
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování, popis a klasifikace hornin
Geotechnical investigation and testing - Identification, description and classification of rock
Třídící znak: 721005Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 72 1006
Kat. čís.: 97558
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Compaction control of engineering fills
Třídící znak: 721006Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN EN ISO 17892-10
Kat. čís.: 506897
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 10: Direct shear tests
Třídící znak: 721007Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17892-12
Kat. čís.: 505545
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of liquid and plastic limits
Třídící znak: 721007Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514023)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.02.2022  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 514996)NováCena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.09.2022  
  
ČSN EN ISO 17892-8
Kat. čís.: 505068
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test
Třídící znak: 721007Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17892-9
Kat. čís.: 505129
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water saturated soils
Třídící znak: 721007Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17892-7
Kat. čís.: 504774
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 7: Unconfined compression test
Třídící znak: 721007Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17892-3
Kat. čís.: 99616
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 3: Determination of particle density
Třídící znak: 721007Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17892-4
Kat. čís.: 503457
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 4: Determination of particle size distribution
Třídící znak: 721007Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17892-2
Kat. čís.: 97096
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 2: Determination of bulk density
Třídící znak: 721007Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17892-1
Kat. čís.: 97097
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content
Třídící znak: 721007Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 515417)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.10.2022  
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>