STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1056 produktů
Aktuální strana 21 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14891 ed. 2
Kat. čís.: 505791
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives - Requirements, test methods, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking
Třídící znak: 722430Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 2452
Kat. čís.: 5431
Zkouška mrazuvzdornosti malty
Testing of frost resistance of mortar
Třídící znak: 722452Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 73095)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2005  
  
ČSN EN 12004-1
Kat. čís.: 505652
Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking
Třídící znak: 722469Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12004-2
Kat. čís.: 505426
Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody
Adhesives for ceramic tiles - Part 2: Test methods
Třídící znak: 722469Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13888-1
Kat. čís.: 517307
Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, klasifikace, označování a identifikace
Grouts for ceramic tiles - Part 1: Requirements, classification, designation, marking and labelling
Třídící znak: 722471Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13888-2
Kat. čís.: 517308
Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody
Grouts for ceramic tiles - Part 2: Test methods
Třídící znak: 722471Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13318
Kat. čís.: 61513
Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice
Screed material and floor screeds - Definitions
Třídící znak: 722480Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13813
Kat. čís.: 68238
Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements
Třídící znak: 722481Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13892-1
Kat. čís.: 68559
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles
Methods of test for screed materials - Part 1: Sampling, making and curing specimens for test
Třídící znak: 722482Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13892-2
Kat. čís.: 68558
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
Methods of test for screed materials - Part 2: Determination of flexural and compressive strength
Třídící znak: 722482Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13892-3
Kat. čís.: 97280
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme
Methods of test for screed materials - Part 3: Determination of wear resistance - Böhme
Třídící znak: 722482Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99575)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2016  
  
ČSN EN 13892-4
Kat. čís.: 68560
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
Methods of test for screed materials - Part 4: Determination of wear resistance - BCA
Třídící znak: 722482Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13892-5
Kat. čís.: 69208
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
Methods of test for screed materials - Part 5: Determination of wear resistance to rolling wheel of screed material for wearing layer
Třídící znak: 722482Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13892-6
Kat. čís.: 68556
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu
Methods of test for screed materials - Part 6: Determination of surface hardness
Třídící znak: 722482Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13892-7
Kat. čís.: 69207
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
Methods of test for screed materials - Part 7: Determination of wear resistance to rolling wheel of screed material with floor coverings
Třídící znak: 722482Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13892-8
Kat. čís.: 68557
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
Methods of test for screed materials - Part 8: Determination of bond strength
Třídící znak: 722482Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13892-9
Kat. čís.: 507506
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost
Methods of test for screed materials - Part 9: Dimensional stability
Třídící znak: 722482Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14016-1
Kat. čís.: 71764
Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky
Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and magnesium chloride - Part 1: Definitions, requirements
Třídící znak: 722483Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14016-2
Kat. čís.: 71763
Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and magnesium chloride - Part 2: Test methods
Třídící znak: 722483Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13454-1
Kat. čís.: 72227
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky
Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulfate - Part 1: Definitions and requirements
Třídící znak: 722485Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>