STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1056 produktů
Aktuální strana 20 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15651-4 ed. 3
Kat. čís.: 502699
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 4: Sealants for pedestrian walkways
Třídící znak: 722370Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15651-5 ed. 2
Kat. čís.: 502697
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 5: Assessment and verification of constancy of performance, marking and labelling
Třídící znak: 722370Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1015-1
Kat. čís.: 57101
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
Methods of test for mortar for masonry - Part 1: Determination of particle size distribution (by sieve analysis)
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A 1 (Katalogové číslo: 79689)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2007Datum zrušení:  01.01.2008 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79186)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN 1015-10
Kat. čís.: 58947
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
Methods of test for mortar for masonry - Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortar
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A 1 (Katalogové číslo: 79685)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2007Datum zrušení:  01.01.2008 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79192)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN 1015-11
Kat. čís.: 509887
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1015-12
Kat. čís.: 501489
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
Methods of test for mortar for masonry - Part 12: Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1015-17
Kat. čís.: 60729
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
Methods of test for mortar for masonry - Part 17: Determination of water-soluble chloride content of fresh mortars
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 73018)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.2005  
  
ČSN EN 1015-18
Kat. čís.: 67106
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
Methods of test for mortar for masonry - Part 18: Determination of water absorption coefficient due to capillarity action of hardened mortar
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1015-19
Kat. čís.: 57106
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
Methods of test for mortar for masonry - Part 19: Determination of water vapour permeability of hardened rendering and plastering mortars
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 73017)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.2005  
  
ČSN EN 1015-2
Kat. čís.: 57102
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
Methods of test for mortar for masonry - Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A 1 (Katalogové číslo: 79676)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2007Datum zrušení:  01.01.2008 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79187)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN 1015-21
Kat. čís.: 67105
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
Methods of test for mortar for masonry - Part 21: Determination of the compatibility of one-coat rendering mortars with substrates
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1015-3
Kat. čís.: 58363
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table)
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A 2 (Katalogové číslo: 79679)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2007Datum zrušení:  01.01.2008 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70874)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2004  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 79189)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN 1015-4
Kat. čís.: 57103
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
Methods of test for mortar for masonry - Part 4: Determination of consistence of fresh mortar (by plunger penetration)
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1015-6
Kat. čís.: 57104
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
Methods of test for mortar for masonry - Part 6: Determination of bulk density of fresh mortar
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A 1 (Katalogové číslo: 79681)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2007Datum zrušení:  01.01.2008 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79190)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN 1015-7
Kat. čís.: 57105
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
Methods of test for mortar for masonry - Part 7: Determination of air content of fresh mortar
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1015-9
Kat. čís.: 58948
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar
Třídící znak: 722400Datum vydání: 01.06.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A 1 (Katalogové číslo: 79683)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2007Datum zrušení:  01.01.2008 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79191)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN 998-1 ed. 3
Kat. čís.: 502379
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar
Třídící znak: 722401Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 998-2 ed. 3
Kat. čís.: 502380
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar
Třídící znak: 722401Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15824 ed. 2
Kat. čís.: 504401
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders
Třídící znak: 722402Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 2410
Kat. čís.: 75808
Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+)
Guidance on Factory Production Control for the CE Marking (Attestation of Conformity 2+) of designed masonry mortars
Třídící znak: 722410Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>