STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1056 produktů
Aktuální strana 19 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11600
Kat. čís.: 71131
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely
Building construction - Jointing products - Classification and requirements for sealants (ISO 11600:2002)
Třídící znak: 722331Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 89015)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.11.2011  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76136)ZrušenáCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2006Datum zrušení:  01.12.2011 
  
ČSN EN ISO 7389
Kat. čís.: 71132
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů
Building construction - Jointing products - Determination of elastic recovery of sealants (ISO 7389:2002)
Třídící znak: 722333Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7390
Kat. čís.: 71133
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů
Building construction - Jointing products - Determination of resistance to flow of sealants (ISO 7390:2002)
Třídící znak: 722334Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76137)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2006  
  
ČSN EN ISO 8339
Kat. čís.: 75059
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení)
Building construction - Jointing products - Sealants - Determination of tensile properties (Extension to break) (ISO 8339:2005)
Třídící znak: 722335Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8340
Kat. čís.: 75060
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties at maintained extension (ISO 8340:2005)
Třídící znak: 722336Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8394-1
Kat. čís.: 88334
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů
Building construction - Jointing products - Part 1: Determination of extrudability of sealants
Třídící znak: 722337Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8394-2
Kat. čís.: 504356
Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje
Buildings and civil engineering works - Determination of extrudability for sealant - Part 2: Using standardized apparatus
Třídící znak: 722337Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9046
Kat. čís.: 512731
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při stálé teplotě
Building and civil engineering sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperature
Třídící znak: 722338Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9047
Kat. čís.: 69011
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě
Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants at variable temperatures (ISO 9047:2001)
Třídící znak: 722339Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10563
Kat. čís.: 518017
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Stanovení změn hmotnosti a objemu
Building and civil engineering sealants - Determination of change in mass and volume
Třídící znak: 722341Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10590
Kat. čís.: 75058
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě
Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of sealants at maintained extension after immersion in water (ISO 10590:2005)
Třídící znak: 722342Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10591
Kat. čís.: 514208
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě
Building and civil engineering sealants - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after immersion in water
Třídící znak: 722343Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11432
Kat. čís.: 513952
Budovy a inženýrské stavby - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení
Building and civil engineering sealants - Determination of resistance to compression
Třídící znak: 722344Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 72 2345
Kat. čís.: 30918
Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Zkouška migrace do podkladu
Test method for migration to base. Testing of caulking compounds for building purposes
Třídící znak: 722345Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 2348
Kat. čís.: 30921
Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Stanovení tvrdosti elastických tmelů metodou podle Shore A
Testing of caulking compounds for building purposes. Indentation hardness of elastomeric sealants by means of durometer by Shore a
Třídící znak: 722348Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN EN ISO 11431
Kat. čís.: 66194
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla přes sklo
Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after exposure to heat, water and artificial light through glass
Třídící znak: 722350Datum vydání: 01.03.2003    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 72 2360
Kat. čís.: 30922
Betónové konštrukcie. Klasifikácia prísad na zvýšenie odolnosti betónu proti korózii
Concrete structures. Admixtures for increasing the corrosion resistance of concrete. Classification
Třídící znak: 722360Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 15651-1 ed. 3
Kat. čís.: 502701
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 1: Sealants for facade elements
Třídící znak: 722370Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15651-2 ed. 3
Kat. čís.: 502703
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 2: Sealants for glazing
Třídící znak: 722370Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15651-3 ed. 3
Kat. čís.: 502705
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 3: Sealants for sanitary joints
Třídící znak: 722370Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>