STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1056 produktů
Aktuální strana 18 z 53

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 72 2301
Kat. čís.: 5418
Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody
Plaster binders. Classification. Common technical requirements. Testing methods
Třídící znak: 722301Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14575)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1981  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 68226)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2003  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 83019)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2009  
  
ČSN EN 480-1
Kat. čís.: 517860
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1: Reference concrete and reference mortar for testing
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.11.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 480-10
Kat. čís.: 85199
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 10: Determination of water soluble chloride content
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 480-11
Kat. čís.: 75608
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 11: Determination of air void characteristics in hardened concrete
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 480-12
Kat. čís.: 75609
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 12: Determination of the alkali content of admixtures
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 480-13
Kat. čís.: 500561
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 13: Reference masonry mortar for testing mortar admixtures
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 480-14
Kat. čís.: 77820
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 14: Měření náchylnosti na korozi vyztužené oceli v betonu - Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 14: Determination of the effect on corrosion susceptibility of reinforcing steel by potentiostatic electro-chemical test
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.04.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 480-15
Kat. čís.: 517861
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 15: Reference concrete and method for testing viscosity modifying admixtures
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.11.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 480-2
Kat. čís.: 77738
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 2: Determination of setting time
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 480-4
Kat. čís.: 75611
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 4: Determination of bleeding of concrete
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 480-5
Kat. čís.: 75610
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 5: Determination of capillary absorption
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 480-6
Kat. čís.: 75607
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 6: Infrared analysis
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 480-8
Kat. čís.: 91606
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny
Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8: Determination of the conventional dry material content
Třídící znak: 722325Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 934-1
Kat. čís.: 81723
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 1: Common requirements
Třídící znak: 722326Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 934-2+A1
Kat. čís.: 92018
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
Třídící znak: 722326Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 934-3+A1
Kat. čís.: 92533
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
Třídící znak: 722326Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 934-4
Kat. čís.: 84897
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, Requirements, conformity, marking and labeling
Třídící znak: 722326Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 934-5
Kat. čís.: 86920
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5: Admixtures for sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and labeling
Třídící znak: 722326Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 934-6
Kat. čís.: 514267
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, conformity control and evaluation of conformity
Třídící znak: 722326Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6927
Kat. čís.: 512730
Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Názvosloví
Buildings and civil engineering sealants - Vocabulary
Třídící znak: 722330Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>