STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1031 produktů
Aktuální strana 17 z 52

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 196-3
Kat. čís.: 502834
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 196-10
Kat. čís.: 502835
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu
Methods of testing cement - Part 10: Determination of the water-soluble chromium (VI) content of cement
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 196-2
Kat. čís.: 94201
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu
Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 196-5
Kat. čís.: 88597
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů
Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TR 196-4
Kat. čís.: 81048
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek
Methods of testing cement - Part 4: Quantitative determination of constituents
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 196-7
Kat. čís.: 81049
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu
Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 196-9
Kat. čís.: 86444
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda
Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 196-8
Kat. čís.: 86445
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda
Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 197-2
Kat. čís.: 510675
Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností
Cement - Part 2: Assessment and verification of constancy of performance
Třídící znak: 722101Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 197-5
Kat. čís.: 513088
Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI
Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEM VI
Třídící znak: 722101Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 197-1 ed. 2
Kat. čís.: 90385
Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
Třídící znak: 722101Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 413-1
Kat. čís.: 88815
Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody
Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria
Třídící znak: 722102Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 413-2
Kat. čís.: 503009
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody
Masonry cement - Part 2: Test methods
Třídící znak: 722102Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14647
Kat. čís.: 75632
Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity criteria
Třídící znak: 722103Datum vydání: 01.05.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78636)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2007  
  
ČSN EN 14216 ed. 2
Kat. čís.: 98929
Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem
Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements
Třídící znak: 722107Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 2113
Kat. čís.: 30903
Stanovení měrné hmotnosti cementu
Třídící znak: 722113Datum vydání: 01.02.1989  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36317)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1993  
  
ČSN EN 15743+A1
Kat. čís.: 98057
Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
Supersulfated cement - Composition, specifications and conformity criteria
Třídící znak: 722120Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16908+A1
Kat. čís.: 515328
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující ČSN EN 15804
Cement and building lime - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15804
Třídící znak: 722190Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 459-2
Kat. čís.: 513624
Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody
Building Lime - Part 2: Test methods
Třídící znak: 722201Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 459-3
Kat. čís.: 98181
Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody
Building lime - Part 3: Conformity evaluation
Třídící znak: 722201Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>