STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1031 produktů
Aktuální strana 16 z 52

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 72 2071
Kat. čís.: 87517
Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení
Fly ash for building industry purposes - Common provisions, requirements and test methods
Třídící znak: 722071Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN 72 2072-5
Kat. čís.: 93259
Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu
Fly ash for building industry purposes - Part 5: Fly ash for the aerated concrete production
Třídící znak: 722072Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 72 2072-6
Kat. čís.: 93260
Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním
Fly ash for building industry purposes - Part 6: Fly ash for the production of artificial aggregates by clinkering
Třídící znak: 722072Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 2072-9
Kat. čís.: 93262
Popílek pro stavební účely - Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken
Fly ash for building industry purposes - Part 9: Fly ash for the mineral wool production
Třídící znak: 722072Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 72 2072-10
Kat. čís.: 93263
Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky
Fly ash for building industry purposes - Part 10: Fly ash for the bituminous products
Třídící znak: 722072Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN 72 2072-11
Kat. čís.: 93264
Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití
Fly ash for building industry purposes - Part 11: Fly ash for other utilisation
Třídící znak: 722072Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 2072-8
Kat. čís.: 93261
Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného
Fly ash for building industry purposes - Part 8: Fly ash for the artificial aggregate production under current atmospherical conditions and artificial aggregates hardened in an accelerated way
Třídící znak: 722072Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 2072-1
Kat. čís.: 93255
Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin
Fly ash for building industry purposes - Part 1: Fly ash as an active component of binding materials
Třídící znak: 722072Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 72 2072-2
Kat. čís.: 93256
Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt
Fly ash for building industry purposes - Part 2: Fly ash as an admixture for mortar production
Třídící znak: 722072Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 2072-3
Kat. čís.: 93257
Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí
Fly ash for building industry purposes - Part 3: Fly ash for the fly ash mixtures
Třídící znak: 722072Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 72 2072-4
Kat. čís.: 93258
Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků
Fly ash for building industry purposes - Part 4: Fly ash for the burned brick products
Třídící znak: 722072Datum vydání: 01.07.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 72 2080
Kat. čís.: 87515
Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení
Fly ash and ash from fluidised bed combustion for building industry purposes - Common provisions, requirements and test methods
Třídící znak: 722080Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN EN 15167-1
Kat. čís.: 77368
Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
Třídící znak: 722090Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15167-2
Kat. čís.: 77369
Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody
Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout - Part 2: Conformity evaluation
Třídící znak: 722090Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13263-1+A1
Kat. čís.: 84391
Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody
Silica fume for concrete - Part 1: Definition, requirements and conformity criteria
Třídící znak: 722095Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13263-2+A1
Kat. čís.: 84392
Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody
Silica fume for concrete - Part 2: Conformity evaluation
Třídící znak: 722095Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16622
Kat. čís.: 99452
Křemičito-vápenatý úlet do betonu - Definice, požadavky a kritéria shody
Silica-calcium fume for concrete - Definitions, requirements and conformity criteria
Třídící znak: 722096Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 196-1
Kat. čís.: 500789
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti
Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 196-6
Kat. čís.: 507353
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí
Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 196-11
Kat. čís.: 507482
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda
Methods of testing cement - Part 11: Heat of hydration - Isothermal Conduction Calorimetry method
Třídící znak: 722100Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>