STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1031 produktů
Aktuální strana 15 z 52

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1341 ed. 2
Kat. čís.: 93142
Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
Třídící znak: 721861Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1342 ed. 2
Kat. čís.: 93140
Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods
Třídící znak: 721862Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1343 ed. 2
Kat. čís.: 93141
Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods
Třídící znak: 721863Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1467
Kat. čís.: 91581
Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky
Natural stone - Rough blocks - Requirements
Třídící znak: 721865Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1468
Kat. čís.: 91580
Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky
Natural stone - Rough slabs - Requirements
Třídící znak: 721866Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1469 ed. 2
Kat. čís.: 99912
Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky
Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements
Třídící znak: 721867Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12057 ed. 2
Kat. čís.: 99914
Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky
Natural stone products - Modular tiles - Requirements
Třídící znak: 721870Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12058 ed. 2
Kat. čís.: 99910
Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky
Natural stone products - Slabs for floors and stairs - Requirements
Třídící znak: 721871Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12059+A1
Kat. čís.: 90794
Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenné výrobky - Požadavky
Natural stone products - Dimensional stone work - Requirements
Třídící znak: 721872Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15285
Kat. čís.: 82097
Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)
Agglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs (internal and external)
Třídící znak: 721880Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15388
Kat. čís.: 511818
Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro toaletní stolky a kuchyňské pracovní plochy
Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for vanity and kitchen tops
Třídící znak: 721881Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16954
Kat. čís.: 506737
Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější)
Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for flooring and stairs (internal and external)
Třídící znak: 721882Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12326-2
Kat. čís.: 89314
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 2: Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici
Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 2: Methods of test for slate and carbonate slate
Třídící znak: 721891Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12326-1 ed. 2
Kat. čís.: 98047
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici
Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 1: Specifications for slate and carbonate slate
Třídící znak: 721891Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 72 1921
Kat. čís.: 30840
Kazivec - všechny druhy. Stanovení fluoridu vápenatého. Chelatometrická metoda
All grades of fluorspar - Determination of calcium floride - EDTA titrimetric method
Třídící znak: 721921Datum vydání: 01.08.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 72 1922
Kat. čís.: 30841
Kazivec - všechny druhy. Stanovení nefluoridových sloučenin vápníku. Chelatometrická metoda
All grades of fluorspar - Determination on non-fluoride compounds of calcium - EDTA titrimetric method
Třídící znak: 721922Datum vydání: 01.08.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN 451-1
Kat. čís.: 506702
Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého
Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide content
Třídící znak: 722061Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 451-2
Kat. čís.: 506703
Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra
Method of testing fly ash - Part 2: Determination of fineness by wet sieving
Třídící znak: 722061Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 450-2
Kat. čís.: 73984
Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody
Fly ash for concrete - Part 2: Conformity evaluation
Třídící znak: 722064Datum vydání: 01.10.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 450-1
Kat. čís.: 92284
Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria
Třídící znak: 722064Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>